# تصمیم

فصل دوم و سوم جزوه اصول سرپرستی89

فصل دوم: کارکردهای مدیریت: پنج وظیفه یا کارکرد اساسی مدیران از نظر هنری فایول: 1)برنامه‌ریزی ) تصمیم‌گیری( 2)سازماندهی 3)هدایت 4)هماهنگی 5) کنترل تصمیم‌گیری: انتخاب یک راه از میان راههای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید