جزوه اصول سرپرستی 89

اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان   مقدمه: امروزه  بخش عمده  زندگی ما در سازمانها  یا در ارتباط  با آنها سپری می شود. بعضی از آنها بزرگ و پیچیده اند نظیر( دانشگاهها) و بعضی دیگر کوچک و ساده اند ( شرکت های خصوصی). گردش امور زندگی وابسته به سازمانها و پیشرفت و بقای جامعه تابع کار و عملکرد موثر آنهاست. تعریف سازمان:    گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به ‌‍اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می‌کنند. بعبارتی دیگر می توان گفت؛ هماهنگی معقول تعدادی از افرادکه برای تحقق هدف یا منظور مشترکی، از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی به طور مستمر فعالیت می کنند. انواع سازمان‎‎‎ها: سازمان‌های انتفاعی:    سازمان‌هاییهستند که با هدف کسب سود تشکیل می‌شوند. سازمان‌های غیر انتفاعی:    این سازمان‌ها،با اهداف اجتماعی،فرهنگی،مذهبی و سیاسیتشکیلمی‌شوند مانند اتحادیههای کارگری و انجمنهای مذهبی. سازمان‌های تولیدی:   این سازمان‌ها از مواد خام یا مواد اولیه برای تولید کالا استفاده می‌کنند.مانند کارخانههای تولید کفش و تلویزیون. سازمانهای تجاری  نظیر (کارخانجات صنعتی) سازمان‌های خدماتی:   این نوع از سازمان‌ها خدمات ارائه می‌کنند مانند خدمات مشاوره عمومی و خدمات پزشکی. سازمانهای خدماتی  نظیر(مدارس خصوصی) سازمان‌های دولتی:   این نوع سازمان‌ها تحت کنترل دولت هستند. سازمانهای رفاه عمومی  نظیر(مدارس دولتی) سازمان‌های خصوصی:      این نوع سازمان‌ها بجای کنترل دولت توسط افراد یا بخش دولتی کنترل می‌شوند. n- هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران ( فالت. 1924) تعریف مدیریت:     فرآیند برنامه‌ریزی،سازماندهی،هدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و کاربرد کلیه منابع قابلدسترسی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده سازمان. بعبارت دیگر مدیریت فعالیتی است منظم، در جهت تحقق هدفهای معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر ، و شرکت فعال در تصمیم گیری است. ضرورت آموزش مدیریت: nهرکس ممکن است در مسیر زندگی شغلی خود در مقام مدیر قرار گیرد. n پیشه مدیریت بالقوه جذاب، منزلت آفرین و تلاش برانگیز است. n جامعه با کمبود شدید مدیر روبروست و نیاز به مدیران کارآمد و  موثر به  شدت  محسوس  است. فراگرد مدیریت: نخستین بار سقراط از مدیریت به عنوان فراگرد اجتماعی یاد کرد فراگردی که  متضمن یک  سلسله  وظایف،  فعالیتها و روابط متقابل است  و مناسبات  و روابط متقابل افراد  در آن نقشی اساسی دارد. تجزیه فراگرد مدیریت : nچه باید کرد؟ nکار چگونه انجام داده خواهد شد؟ nکار چگونه تقسیم خواهد شد؟ nچه کسانی کار را انجام خواهند داد؟ nکار با چه وسایلی انجام داده خواهد شد؟ nکار در چه وقت ودر چه مدتی انجام داده خواهد شد؟ انواع مدیران: مدیران عملیاتی(خط اول):       مدیران در این سطح مستقیما مسئول تولید کالا و خدمات هستند مانند سرپرستان. مدیران میانی:    این مدیران به طور مستقیم به مدیران رده بالا گزارش می‌دهند وپل ارتباطی میان مدیران عالی و عملیاتی هستند. مدیران عالی:        گروه کوچکی از مدیران را تشکیل می‌دهند. واین مدیران اهداف، خطمشیها و راهبردهای سازمان را تشکیل می‌دهند.       مهارت‌های مورد نیاز مدیران:                   

/ 2 نظر / 41 بازدید
بهروز قویدل

با سلام و خسته نباشید بابت جزوه قرارگرفته در وبلاگتون ممنون و سپاسگذارم.

دانشجو بردسکنی

با تشکر و خسته نباشید خدمت شما استاد سخت کوش <<خدا قوت>>