روش تدریس

فصل اول   تدریس و یادگیری فصل اول             تعریف یادگیری   نظر هیلگارد و مارکویز : یادگیری یعنی ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده ،مشروط بر آن که این تغییر بر اثر اخذ تجربه رخ دهد. فصل اول
    خصوصیات مهم تعریف یادگیری              (
هیلگارد ومارکویز )
1
کاربرد تغییر نسبتا“ پایدار
2
کاربرد رفتار بالقوه
3
کاربرد تجربه فصل اول                    تــوجه   فکر کنید ،آیا می توان تغییرات از خستگی ویا مصرف مواد دارویی در رفتار را یادگیری نامید؟ فصل اول             تعریف تدریس اسمیت : ” تلاشهای که برای تعریف تدریس صورت گرفته به جای تمرکز بر ارائه تعاریف روشن و صریح از تدریس .بر کاوش ابعاد مختلف این مفهوم تمرکز داشته است ” فصل اول     نظریه گیج  (تدریس )     ” تدریس عبارت از هر فعالیتی است که از جانب یک فرد به منظور تسهیل یادگیری فرد دیگری انجام می پذیرد“ فصل اول         ارتباط بین یادگیری و تدریس   با وجود تفاوتهای موجود بین یادگیری و تدریس، نیز می توان گفت که این دو، فرایندهایی نامرتبط می باشند. در حقیقت، هر دو به هم وابسته هستند، به طوری که یادگیری هدف و تدریس وسیله رسیدن به این هدف است. با وجود این وابستگی، یادگیری و تدریس دو فرایند مستقل به شمار می روند. فصل اول             چگونگی انتخاب روش تدریس
                            مناسب توسط معلم
انتخاب روش تدریس، امری علمی است که بر اصول معینی استوار می باشد. روش تدریس بایستی امکان دستیابی به هدف مطلوب را تضمین کند و این امر به نوبه ی خود در صورتی ممکن خواهد بود که روش تدریس پس از کسب تجربه انتخاب شده باشد. فصل اول             چگونگی انتخاب روش تدریس
                            مناسب توسط معلم
    همچنین روش تدریس را نمی­توان از یادگیری و ماده ی درسی جدا کرد، چرا که موفقیت هر نوع روش تدریس بستگی تام به ارتباط آن با ماده­ی درسی دارد. مدل عمومی تدریس
حلقه های بازخورد
مراحل اصلی مدل عمومی تدریس            
فصل اول          هدفهای تدریس وهدفهای                                             رفتاری   در این مرحله معلم ابتدا به تعیین هدفهای تدریس اقدام کرده و سپس برای انتظاراتی که در پایان درس از دانش آموز دارد، هدفهای تدریس را به صورتی عینی و قابل اندازه گیری، یعنی بر حسب رفتاری یادگیرنده، مشخص می سازد که به آنها هدفهای رفتاری می گویند. فصل اول                     رفتار ورودی                                       ( سنجش آغازین)     بر طبق این مدل، بعد از تعیین هدفهای رفتاری وپیش از آغاز درس ، معلم باید به تعیین رفتارهای ورودی مورد نیاز برای یادگیری آن هدفها اقدام کند و از طریق سنجش آغازین ، معین سازد که آیا دانش آموز دارای توانایی لازم برای آموختن هست یا نه. فصل اول         مراحل مدل عمومی تدریس   مرحله اول : هدف های تدریس وهدفهای رفتاری مرحله دوم : رفتار ورودی ( سنجش آغازین ) مرحله سوم : شیوه های تدریس مرحله چهارم : ارزشیابی ( سنجش عملکرد) فصل اول        شیوه های تدریس   در این مرحله، معلم برای آموزش هدفهای مختلف آموزشی به دانش آموزان بایستی روشهای مناسب آنها را مورد استفاده قرارد دهد. فصل اول       ارزشیابی ( سنجش عملکرد)
مرحله نهایی این مدل به سنجش عملکرد و ارزشیابی میزان یادگیری دانش آموز اختصاص دارد.
فصل اول
نظریه های یادگیری وکاربرد آنها درتدریس
چرا لازم است معلم از نظریه های مختلف یادگیری مطلع باشد؟ یکی از مهمترین و قدیمی ترین شاخه های تخصصی علم روان شناسی، روان شناسی یادگیری است. فصل اول      نظریه ثرندایک (کوشش و خطا ) یکی از نظریه پردازان مشهور نظریه شرطی، ادوارد ثرندایک است که یادگیری را نتیجه ی برقراری ارتباط عصبی می دانست و معتقد بود مشخص ترین یادگیری ها در انسان، یادگیری از راه کوشش و خطا می باشد. فصل اول              اثرات  نظریه ثرندایک
                     (کوشش و خطا )
ثرندایک یادگیری انسان و شرایط موثر یادگیری را تابع سه قانون می داند:
1- آمادگی
2- اثر
3- تکرار یا تمرین

فصل اول       نظریه ثرندایک در یادگیری                            و تدریس 1 - یادگیری بهتر، زمانی صورت می پذیرد که دانش آموز در جنبه های مختلف رشد از آمادگی لازم و کافی برخوردار بوده و میل به یادگیری در او ایجاد شده باشد. فصل اول         نظریه ثرندایک در یادگیری                                                                تدریس 2 - یادگیری بهتر، زمانی انجام شدنی است که دانش آموز در انجام فعالیتهای خود احساس رضایت، لذت، ارزشمندی و مفید بودن را به دست آورد. فصل اول       نظریه ثرندایک در یادگیری                            تدریس 3 - یادگیری بهتر، زمانی رخ می دهد که معلم در کلاس درس از مثالهای گوناگون و متعدد بهره گرفته و دانش آموزان هم تمرینهای متنوع و هدف داری را انجام دهند. فصل اول       نظریه گشتالت
                           (بینش و بصیرت)
قوانین نظریه گشتالت قانون مربوط به طرح یا کل قانون مشابهت قانون مجاورت قانون خاتمه فصل اول       مهارت معلم در نظریه                                     بینش و بصیرت در حل مسائل خود به خلاقیت روی آورند. راه حلهای کشف شده را به موارد مشابه تعمیمم دهند. در انجام فعالیتهای آموزشی احساس رضامندی کنند.

/ 2 نظر / 210 بازدید
آمنه

احسنت دست مریزاد،بارک الله کارتان ستودنی است .به امید اینکه برای تمام متعلمیم به مرحله اجرا برسد .

شرف

سلم عزیز. من دانشجوی سال سوم کارشناسی آموزش زبان انگلیسی هستم و باید درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آقای شریعتمداری را پاس کنم! اما این درس بسیار برایم دشوار است و استادمان هیج نمونه سوالی نمیدهد. میخواستم بدانم شما اگر منبعی از سوالهای این درس دارید لطفآ راهنمایی فرمایید. پیشاپیش سپاسگزارم.