خلاصه کنفرانس های دانشجویان مدیریت مراکز جهاد 89

مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی ، صفحه 48 تا 51   جواد برزنونی

 

اداره و راهنمای معلمان مدرسه ابتدایی:

هاندی برای اینکه یک مدیر بتواند افراد متخصص  در کار مدرسه ابتدایی را شناسای کند5 ویزیگی برای این افراد مشخص کرده است این ویژگی ها عبارتند از

1-     داشتن مجموعه دانش ها و مهرت ها که در اثر تجربه حاصل شده باشد.

2-     صرف مدت زمان لازم برای کار آموزی که به مهارت و دانش نیاز دارد

3-     ایجاد سهولت در انجام کار مراجعین

4-     داشتن سیستم عصبی قوی

5-     آشنای با اصول و قوانین مربوط به ارتباطات حرفه ای

 

یکی از کارهای مدیر مدرسه در رهبری معلمان ارتباط دادن این خصوصیات با انتظرات معلمان است.

کار مدیر از این نظر حیاتی است که رهبر یا مدیریت آموزشی می خوآهد در مدرسه ابتدایی بین انتظار ت معلم و نیاز های او و انتظارات دانش آموزان ونیازهای آنان و خود مدرسه ارتباط برقرار کند.

برای اینکه بتوانیم از تجارب معلمین و مدرسین مدرسه استفاده کنیم باید مدیر در اداره مدرسه با مشارکت معلمان و قبول مسؤلیت فردی از سوی معلمان در زمینه تخصصی که دارند همراه باشد.

تخصص معلمان باید کل روند آموزش و پرورش مدرسه را تحت تأثیر قرار بدهد نه اینکه تنها کلاس خودش بهره ببرد لازمه ی این کار هم این است که معلم متعهدانه حاصل کار و تخصص خودش را در اختیار همکارانش قرار دهد.

تعامل خلاق بین معلم و دانش آموز هم یکی از عوامل تخصص در مدرسه ابتدایی شناخته شده است که میتوان گفت در این تعامل که بین معلم و دانش آموز صورت می گیرد بر دو پایه تخصصی متکی است:

1-مربوط به تخصصی است که معلم در اداره کلاس خود و تدریس دارد

2- در ارتباط با مهارت هایی است که با پیشنهاد معلم و کاربرد آن در مدیریت مدرسه موجبات پیشرفت کلی کار مدرسه را فراهم می آورد.

انجام وظایف مدیریت وقتی موثر است که ضمن تقویت کار گروهی در مدرسه به افراد در گروه نیز فرصت داده شود تا پیشرفت کنند.

 

 

 

 


 

 

 

نیمه دوم فصل 4   درس مدیریت مراکز دبستانی و پیش دبستانی (الهه بهرامی راد )  

 

مهارت های مدیریت و نقش معلم در مدرسه ابتدایی

(ویکتار) برای معلمانی که مسئولیت اداره مدرسه را به عهده دارند پیشنهاد می کند؟

1-               قبول و اعمال مسئولیت در اداره مدرسه

2-               برنامه ریزی درسی

3-               سازماندهی نیروهای انسانی در مدرسه و توزیع امکانات و منابع

4-               ایجاد ترتیبات مقتضی برای ارتباط و تصمیم گیریها

5-               ملاقات با مردم در ارتباط با امور مدرسه

-                    البته (مرگان) تأکید دارد که این مهارت ها برای هر معلمی که اداره ی مدرسه ی ابتدایی را به عهده دارد و یک شروع و آغاز حرکت است و یک الگوی مهارت تعریف شده برای مدیر دبستان به حساب نمی آید.

-                    در ارتباط با شغل مدیریت و پیشرفت حرفه ای معلمان سه موضوع حائز اهمیت است:

اول موضوع جو کاری دوم موضوع برنامه ریزی درسی سوم موضوع رفتار های استاندارد و تعریف شده ای که از کارکنان و معلمان و دانش آموزان انتظار می رود.

چگونه مدرسه بهتر اداره می شود :

-                    هنری فایول در 6 مورد این مسئله را بیان می کند :

1- پیش بینی   2- برنامه ریزی     3- سازماندهی      4- فرماندهی      5- هماهنگی      6- کنترل  

وظیفه مهم هر مدیر مدرسه می تواند در 4 مورد خلاصه شود :

1-               وظیفه ی فنی و حرفه ای مدیر

2-               وظیفه ی اجرایی مدیر

3-               وظیفه ی ایجاد روابط انسانی بین کارکنانن مدرسه

4-                وظیفه ی ایجاد رابطه بین مدرسه و یا سازمانها و نهاد های اجتماعی

 و یک مدیر خوب باید بین وظایف چهارگانه ی مذکور تعادل برقرار کند.

 

 

 

فصل پنجم

خلاصه مطالب صفحه 66 تا صفحه 72  مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی-  پورالهیار

خصوصیات خوب مدیر مراکز پیش دبستانی و دبستانی

وظیفه اصلی هر مدیر آموزشی :

/ 2 نظر / 73 بازدید
neda erfan

salam mishe noskheye kamele jozveye pish dabestani ro bezarid ya noskheye scan shode ya pdf ro?

امین

دمت گرم