نمونه سوالات

نمونه سوالات اصول سرپرستی

-مهارتهای ادراکی در کدامیک از سطوح مدیریت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف- مدیریت میانی                ب- مدیریت عالی        ج- مدیریت عملیاتی               د- مدیریت عمومی

-کدامیک را می توان خصوصیت سازمانهای نوعZمحسوب نمود؟

استخدام کوتاه مدت                                                                  ب- مسئولیت گروهی   

ج- کنترل تلویحی،غیررسمی باتدابیر رسمی صریح                                       د- ترفیع سریع

-در کدام شیوه مدیریت برمسئولیت وتصمیم گیری فردی تاکید میشود؟

الف- تئوریz             ب- مدیریت ژاپنی                 ج- مدیریت امریکایی              د- نگرش اقتضایی

-کدام گزینه جزءمزایای تقسیم کار محسوب می شود؟

الف- افزایش تولید       ب- افزایش رضایت شغلی       ج- بالا بردن نبوغ کارید-همه موارد

- سپردن بخشی از اختیارات فرد به دیگری کدام یک از مفاهیم مدیریت محسوب می شود ؟

الف- سلسله مراتب                                              ب- ستاد شخصی                      

ج- اختیار                                                                  د-تفویض اختیار

 

 

نمونه سوالات روش تدریس

1- طراحی آموزشی را تعریف ومراحل آن را نام ببرید؟(5/1نمره)

2- ملاکهای انتخاب رسانه ها را نام ببرید؟(1)

3- طرح درس روزانه را تعریف کنید؟(1)

4- مراحل مختلف تدریس را نام ببرید ؟(5/1)

 

نمونه سوالات آمار

-جامعه آماری ونمونه آماری را تعریف کنید؟(2نمره)

-مقیاسهای اندازه گیری در طبقه بندی داده ها را نام برده یک مورد را توضیح دهید؟(2نمره)

 

نمونه سوالات روانشناسی

-کدام عبارت در مورد رفتار صحیح است؟

الف-رفتار= فعالیت قابل مشاهده عضلات وغدد برونریز  ب- روانشناس می تواند هوش وحافظه را اندازه بگیرد

ج- روانشناس فرایندهای ذهنی را مستقیما اندازه می گیرد  د- مشاهده آنچه در ذهن می گذرد امکان پذیر است

-کدامیک از معایب روش مشاهده طبیعی است؟

الف- در دسترس همگان است                                 ب- نیاز به وسیله پیچیده وگران قیمت ندارد

ج- رفتار طبیعی فرد را مورد مطالعه قرار می دهد          د- نظر شخص مطالعه گر وارد عمل می شود

- فروید بنیانگذار چه مکتب روانشناسی است؟

الف- مشاهده طبیعی               ب- روانکاوی             ج- آزمونها                د- شرطی سازی

- دشواری علم روانشناسی در چیست؟

الف- نمی تواند موضوع خود را مستقیما مشاهده کند                ب- هم باید انسان را مطالعه کند هم حیوان را

ج-بیشتر جنبه ذهنی داردتا عینی                                          د- با رویدادهای خصوصی سروکاردارد

-کدام نوع یادگیری در لحظه تولید ،واکنش ظاهری در بر ندارد؟

الف- یادگیری شرطی    ب- یادگیری ادراکی               ج- یادگیری شناختی               د-یادگیری پنهان

 

نمونه سوالات مشاوره

-مسولیت معلم در برنامه راهنمایی تحت چه عنوانی اهمیت دارد ؟

الف- تسهیل کننده        ب- تشخیص های تربیتی         ج- جلب همکاری والدین      د-کشف علل مشکلات

- مسولیتهای روان شناس مدرسه در برنامه راهنمایی تحت چه عنوانی اهمیت دارد ؟

الف- تسهیل کننده        ب- تشخیص های تربیتی         ج- جلب همکاری والدین      د-کشف علل مشکلات

-استفاده از تخصص والدین در پیشبرد اهداف برنامه راهنمایی ومشاوره توسط چه گروهی بهتر محقق می شود؟

الف-مدیر مدرسه  ب- مراجع  ج- مربی امور تربیتی  د-انجمن اولیا ومربیان

-آزمونی که فقط همان ویژگی های مورد نظر و نه چیز های دیگررا اندازه گیری کند چه ویژگی است؟

الف- سازگاری           ب- اعتبار           ج- روایی            د- همسانی

 

نمونه سوالات علم النفس

عبارات و اصطلاحات ذیل را تعریف کنید؟(5نمره).

قوه غلبیه:...............................................................................................................

*- قوه واهمه:.....................................................................................

*-حدوث: :..................................................................................... ........... *-عقل فعال::.....................................................................................

*-نظریه نموزاید::.....................................................................................

 

نمونه سوالات فلسفه

عبارات و اصطلاحات ذیل را تعریف کنید؟(1).

واژه.فلسفه(philosopy...............................................

 - معنی لغوی " تعریف" : ...............................................

- ویژگی های شناخت علمی: ............................................... ........... ........... .- معنی عام فلسفه : ............................................... ........... ...........

2- مسائل فلسفی چیست ؟ (1) ............................................. ........... ...........

3- فلسفه پس از رنسانس به چه شکلی دنبال می شد؟(1) ................ ...........

4-  مراد از مابعد الطبیعه چیست؟(1) .............................................

  

نمونه سوالات سنجش

1- آزمون را تعریف و انواع آزمونها را نام ببرید؟(2نمره) 2- انواع ارزشیابی ها در آموزش و پرورش بر اساس زمان اجرا کدامند خلاصه وار توضیح دهید؟(3نمره)

3- ویژگی هدفهای کامل رفتاری را با ذکر مثال خلاصه وار توضیح دهید؟(2نمره

/ 5 نظر / 147 بازدید
سجاد اسماعیل زاده

با عرض سلام و خسته نباشید از زحمات شما متشکریم.

دانشجو

باسلام پس کو این سوالاتی که گفتین .همش همین چهارتا نمونه سوال بود.منظورسوالات فلسفه

سوالات فلسفه رو بزار قربون اون اخلاق گلت

لیلا از اصفهان

سلام استاد لطفا نمونه سوالات کلیات فلسفه را درج نمایید[سوال][سوال]

فزیبا محمدی از تهران

خواهشا نمونه سوالات کلیات فلسفه را درج کنید [ناراحت]