مشکلات ناشی از کار با کامپیوتر

 

مشکلات ناشی از کار با کامپیوتر

 

Syndrome  CVS    چیست؟
CVS
مجموعه ای از علائم چشمی و بینایی است کهبر اثر کار با کامپیوتر ایجاد می شوند. تقریبا 4/3 کسانیکه زیاد با کامپیوتر کار میکنند گرفتار این علائم هستند. به نظر می رسد با فراگیرتر شدن بکارگیری کامپیوتر درمحل های کار و حتی در خانه ها تعداد کسانیکه از CVS رنج می برند روبه افزایشباشد.

علائم CVS
مهمترین علائم CVS عبارتند از: خستگی چشم،خشکی چشم، سوزش، اشک ریزش و تاری دید. CVS همچنین ممکن است سبب درد در گردن و شانهها نیز بشود.

چشم انسان حروف چاپی را بهتر از حروف نمایش داده شده بر رویمانیتور می بینند. علت این امر این است که حروف چاپی کنتراست بیشتری با صفحه سفیدزمینه داشته و لبه های آنها واضح تر است حال آنکه در مورد صفحه مانیتور چنین نیست ولبه ها به وضوح حروف چاپی نیستند بلکه حروف از یک مرکز با کنتراست بالا شروع شده وبه تدریج کم رنگ تر می شوند و پس از تبدیل به خاکستری کمرنگ ناپدید می گردند. بنابراین لبه های حروف بر روی صفحه مانیتور وضوح حروف چاپی را ندارد.

یکی از مهمترین دلایل خشکی و سوزش چشم هنگام کار باکامپیوتر کاهش میزان پلک زدن است بطوریکه افراد هنگام کار با کامپیوترتقریبا1/5حالت عادی پلک می زنند. این مسأله به همراه خیره شدن به صفحه مانیتور وتمرکز بر روی موضوع کار سبب می شود تا پلک ها مدت بیشتری با بمانند و در نتیجه اشکروی سطحچشم سریعتر تبخیر می شود.

10 توصیه برای کاهش علائم CVS

سعی کنید بطور ارادی پلک بزنید. این کار سبب می شود سطح چشمشما با اشک آغشته شده و خشک نشود. در صورتیکه مشکل شما شدید باشد می توانید از قطرههای اشک مصنوعی استفاده کنید.
مرکزمانیتور باید حدود 10 تا 20 سانتی متر پایین تر چشمان شما باشد. این وضعیت علاوه براینکه باعث می شود پلک ها پایین تر قرار گیرند و سطح کمتری از چشم در معرض هواباشد. از خستگی گردن و شانه ها نیز می کاهد. در این موارد هم باید مانیتور را درارتفاع مناسب قرار داد و هم ارتفاع صندلی را نسبت به میزکار تنظیم کرد بطوریکه ساعدشما هنگام کار با keyboard موازی با سطح زمین باشد.
مانیتور خود را طوری قرار دهید که نور پنجره یا روشناییاتاق به آن نتابد. هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید پرده ها را بکشید و روشنایی اتاقرا نیز به نصف وضعیت معمولی کاهش دهید. اگر از چراغ مطالعه بر روی میز خود استفادهمی کنید آن را طوری قرار دهید که به صفحه مانیتور یا چشم شما نتابد. همچنین میتوانید از صفحه های فیلتر نیز بر روی صفحه مانیتور استفاده کنید. تابش نور به صفحهمانیتور سبب کاهش کنتراست و خستگی چشم می شود. این مسأله بخصوص زمانیکه زمینه صفحهتیره باشد شدیدتر خواهد بود.
به چشمان خوداستراحت دهید. سعی کنید هر 5 تا 10 دقیقه چشم خود را از مانیتور برداشته و به مدت 5تا 10 ثانیه به نقطه ای دور نگاه کنید. این کار سبب استراحت عضلات چشم می شود. همچنین به شما وقت می دهد پلک بزنید و سطح چشم شما مرطوب شود.
اگر مجبورید که متناوبا به یک صفحه نوشته و مانیتور نگاهکنید (خصوصا در مورد تایپیست ها) ممکن است چشم شما خسته شود زیرا باید تطابق خود راتغییر دهد. برای جلوگیری از این مسأله سعی کنید صفحه نوشته شده را در حداقل فاصله وهم سطح با مانیتور قرار دهید. برای اینکار می توانید از copyholder استفاده کنید.
فاصله مانیتور با چشمان شما باید 50 تا 60سانتی متر باشد.
روشنایی و کنتراستمانیتور خود را تنظیم کنید. میزان روشنایی مانیتور باید با روشنایی اتاق هماهنگیداشته باشد. یک روش برای تنظیم روشنایی مانیتور این است که به یک صفحه وب با زمینهسفید (مثل این صفحه) نگاه کنید. اگر سفیدی صفحه برای شما مثل یک منبع نور استروشنایی مانیتور زیاد است و باید آن را کم کنید. در مقابل، اگر صفحه کمی خاکستری بهنظر می رسد روشنایی را زیاد کنید. در مجموع روشنایی باید در حدی باشد که چشمان شمااحساس راحتی کنند. کنتراست مانیتور باید حداکثر باشد تا لبه های حروف بیشترینکنتراست را با نوشته خود پیدا کند.
مشخصاتدیگر مانیتور خود را تنظیم کنید. کیفیت نمایش تصاویر بر روی مانیتور به سه عاملبستگی دارد: Resolution ، Refresh Rate ، و DotePitch.
Refresh Rate نشاندهنده فرکانس تجدید تصویر بر روی مانیتوراست. فرکانس پایین می تواند برای چشم خسته کننده باشد و فرکانس های خیلی پایین سببپرش تصویر می شوند. بهترین Refresh Rate حدود 70 هرتز یا بیشتر است. Resolution یاوضوح تصویر که به Refresh Rate نیز بستگی دارد به تراکم پیکسل های تصویر بر رویمانیتور گفته می شود. هرچه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد جزئیات بیشتری از تصویز دیدهمی شود. بطورکلی هرچه Resolution بیشتر باشد بهتر است ولی باید به Refresh Rate نیزتوجه داشت. گاهی Resolution بالا Refresh Rateپایین دارند بنابراین باید وضعیتی راانتخاب کرد که هر دو بیشترین تعداد را داشته باشند.
Dot Pitch بر sharpness تصویر مؤثر است و هر چه عدد آن کمترباشد تصویر sharpتر است. بیشتر مانیتورها dot pitch بین 25/0 تا 28/0 میلی متردارند. 28/0 میلی متر یا کمتر عدد مطلوب است. Refresh Rate و Resolution را درویندوز می توانید در Display Properties تنظیم کنید ولی dot pitch قابل تنظیم نیست.
اگر علی رغم رعایت توصیه های گفته شده بازهم دچار علائم CVS هستید می توانید از عینک های مخصوص استفاده کنید زیرا گاهی مشکلدر دید متوسط است. ما بطور معمول کمتر از دید متوسط استفاده می کنیم زیرا بیشتراوقات یا اشیاء دور رانگاه می کنیم و یا اشیاء نزدیک. ولی مانیتور کامپیوتر دقیقادر فاصله ای از چشم قرار می گیرد که مربوط به دید متوسط است. اگر شما عینکی هستیدعینک شما به احتمال زیاد برای کار با کامپیوتر مناسب نیست زیرا دید متوسط را اصلاحنمی کند. برای دریافت عینک مناسبکامپیوتر به چشم پزشک مراجعه کنید.
هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید گردن خودرا راست نگهداشته و شانه را عقب بدهید. قوز کردن هنگام کار طولانی با کامپیوتر سببدردهای گردن و شانه ها می شود. اگر پشتی صندلی شما قابل تنظیم است آن راطوری تنظیمکنید که کاملا به پشت شما بچسبد. همچنین ارتفاع صندلی خود را طوری تنظیم کنید که کفپاها روی زمین قرار داشتهو زانوی شما در زاویه 90 درجه قرار داشته باشد. Keyboard و Mouse باید پایین تر از آرنج و نزدیک دستان شما قرار داشته باشد.
و نهایتا اینکه:
اگر همچنان بر اثر کار با کامپیوتر دچار مشکلات چشمی هستیدبهتر است به یک چشم پزشک مراجعه کنید

 

/ 2 نظر / 42 بازدید
فهیمه

سلام آیا مایلید که با وب لاگ من مبادله لینک کنید؟ یک کامنت در بلاگ من بگذارید تا من لینکی را که شما مایلید اضافه کنم. لینک من: http://memoirsofsherlockholmes.persianblog.ir عنوان لینک: شرلوک هلمز متشکرم

احمد اکبری

ok