دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخچه
این دانشگاه در سال ۱۳۵۱ با نام «دانشگاه کرمان» مجوز تاسیس گرفت و از سال ۱۳۵۴ در سه رشته فیزیک، شیمی و انگلیسی با ۱۰ عضو هیئت علمی و ۷۰ دانشجو فعالیت خود را رسما آغاز کرد. چندی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، نام این دانشگاه به «دانشگاه شهید باهنر کرمان» تغییر یافت.
مراکز آموزشی دانشگاه
دانشکده هنر
دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده کشاورزی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده علوم
دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
دانشکده دامپزشکی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشکده تربیت بدنی
دانشکده آموزش عالی بم
دانشکده تکنولوژی سیرجان
دانشکده صنعتی معدنی زرند
دانشکده آموزش عالی بافت
دانشکده کشاورزی
مراکز پژوهشی دانشگاه
مرکز تحقیقات ریاضی ماهانی
مرکز تحقیقات علوم اجتماعی
مرکز تحقیقات صنایع معدنی
مرکز تحقیقات باغبانی

/ 0 نظر / 137 بازدید