دانشگاه کرمان در سال ۱۳۵۱ خورشیدی در شهر کرمان بنیان شد. این دانشگاه با سرمایه مهندس علیرضا افضلیپور رییس اتحادیه صنف الکتریکی تهران در زمینی در جنوب شرق کرمان به پهنه یک میلیون متر مربع که از وزارت منابع طبیعی گرفته بود و با ۶۰ میلیون تومان سرمایه شخصی وی ساخته شد. دانشگاه کرمان پس از انقلاب اسلامی به دانشگاه شهید باهنر کرمان تغییر نام داده شد و یکی از دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است.
هم اکنون حدود ۱۲۵۰۰ دانشجو در حدود ۱۰۰ رشته تحصیلی و در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد دکترای حرفهای و دکترا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. دانشگاه شهید باهنر کرمان دارای ۱۴ دانشکده و موسسه تحقیقاتی است و حدود ۴۰۰ عضو هیئت علمی و ۱۰۰۰ کارمند در آن مشغول به کار میباشند.


دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخچه
این دانشگاه در سال ۱۳۵۱ با نام «دانشگاه کرمان» مجوز تاسیس گرفت و از سال ۱۳۵۴ در سه رشته فیزیک، شیمی و انگلیسی با ۱۰ عضو هیئت علمی و ۷۰ دانشجو فعالیت خود را رسما آغاز کرد. چندی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، نام این دانشگاه به «دانشگاه شهید باهنر کرمان» تغییر یافت.
مراکز آموزشی دانشگاه
دانشکده هنر
دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده کشاورزی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده علوم
دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر
دانشکده دامپزشکی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشکده تربیت بدنی
دانشکده آموزش عالی بم
دانشکده تکنولوژی سیرجان
دانشکده صنعتی معدنی زرند
دانشکده آموزش عالی بافت
دانشکده کشاورزی
مراکز پژوهشی دانشگاه
مرکز تحقیقات ریاضی ماهانی
مرکز تحقیقات علوم اجتماعی
مرکز تحقیقات صنایع معدنی
مرکز تحقیقات باغبانی