شرکت ایده گستر شرق

این شرکت با هدف انجام امور پژوهشی در شرق کشور راه اندازی و با حضور افراد مجرب در این حیطه که عموما از اعضاء هیات علمی دانشگاه هستند درصدد انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی برای افراد و سازمان های ذینفع می باشد.

آدرس شرکت

کاشمر: خیابان فاطمیه روبروی اداره پست

تلفن 05328220778