« فاخره صبا » در آبان ماه سال یکهزارو دویست و نودو نه شمسی در تهران ، در خانواده ای با سابقه فرهنگی درخشان به دنیا آمد . پدرش شادروان فرخ صبا فرزند (باباخان) برادرزادة محمودخان ملک الشعرا و نواده فتحعلی خان صبا ملقب به ملک الشعرا بود . فاخره صبا به اتفاق خواهر و برادرش در محیط خانواده ای که کاملاً ادبی - هنری بود , رشد یافت و دوران کودکی را تحت تعلیم و توجّهات خاص پدر ، در فضایی که تربیت جسمی و روحی و ذوقی کاملی در مورد فرزندان خانواده اعمال می شد , گذراند . دورة دبستان را در مدرسة «شمس المدرس » و دورة متوسطه را در دبیرستان « بیات » به پایان رساند . پدرش همزمان با تحصیل علم ، به آموزش های ویژه ادبی و تعلیم موسیقی وی پرداخت . فرّخ خان همانند بسیاری از افراد خانوادة صبا با موسیقی دمساز بوده و خود  تار می نواخت و با استاد ابوالحسن صبا ( عموزاده اش ) ، که از بزرگترین موسیقیدانان ایران در قرن معاصر بوده ، مراودة نزدیک داشت و هم با توصیة آن هنرمند بزرگ بر توجه و مراقبت خود نسبت به آموختن موسیقی دخترش افزود . فاخره صبا نزد استادان بزرگی چون عبدالعلی وزیری و پرویز ایران پور و سپس در محضر استاد ابوالحسن صبا ، عبدالله دوامی و مشیر همایون شهردار ، به تحصیل موسیقی ایرانی پرداخت و پیانو را نزد دو استاد ایتالیایی و لهستانی ، و آواز را نزد  دو بانوی ایتالیایی و اتریشی فرا گرفت .
در اردیبهشت ماه سال یکهزارو بیست و شش شمسی مطابق با آوریل یکهزار و نهصد و چهل و هفت میلادی ، عازم پاریس شد و در کنکور کنسرواتوار دولتی موسیقی پاریس شرکت کرد و به دلیل داشتن آمادگی کافی ، با امتیاز خوب پذیرفته شد و درهمان سال تحصیل در کنسرواتوار را آغاز کرد . 
دوران تحصیل موسیقی فاخره صبا در پاریس ، 6 سال طول کشید و در پایان دوره با دریافت جایزة اوّل آواز و جایزة دوّم اُپرا و اُپراکمیک ، در سال یکهزار و سیصد و سی دو شمسی به ایران مراجعت کرد . در آذر ماه همان سال به استخدام  ادارة کل هنرهای زیبای کشور در آمد و به تدریس آواز کلاسیک بین المللی در هنرستان عالی موسیقی و پس از آن به تدریس در دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران پرداخت .
استاد فاخره صبا ، پس از بیست و دو سال خدمت ارزشمند هنری ، علمی و پروراندن هنرمندانی فرهیخته ، به تقاضای خویش بازنشسته شد . او در طول عمر پر برکت خود همکار و همیار شادروان مهندس علیرضا افضلی پور در ایجاد و ساخت دانشگاه شهید باهنر کرمان بود .
استاد فاخره صبا در تاریخ 22 تیرماه 1386 دعوت حق را لبیک و به دیار باقی شتافت .
                                                  روحش شاد