به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع  اینترنتی، متیو لیپمن بنیانگذار برنامه فلسفه برای کودکان در 24 آگوست 1923 در وینلند، نیوجرسی در آمریکا متولد شد. وی تحقیقات خود را در دانشگاه های استنفورد، کلمبیا، سوربن در پاریس و دانشگاه اتریش ادامه داد و دکترای فلسفه خود را از دانشگاه کلمبیا در سال 1954 دریافت کرد. رساله دکترای وی بعدها تحت عنوان " آنچه در هنر رخ داد" در سال 1967 به عنوان نگاهی به آثار جان دیویی و گفتگوهای لیپمن با وی منتشر شد. لیپمن به عنوان مدرس تدریس فلسفه را در دانشگاه کلمبیا آغاز کرد و به عنوان رئیس گروه آموزش عمومی دانشگاه کمبیا در دهه 1950 و 1960 ، همان سالهایی که در کالج سارا لارنس و کالج سینی در نیویورک تدریس می کرد. تجارب آموزش فلسفه لیپمن به دانشجویان کالج و دانشجویان دانشگاه و مشاهده تغییرات و تحولات سیاسی در فضای دانشگاه های سراسر آمریکا در دهه 1960 وی را متقاعد کرد که یادگیری تفکر انتقادی، کند و کاو پرسشهای فلسفی و ارائه استدلال های منطقی باید از سالهای کودکی آغاز شود.

وی در سال 2001 از دانشگاه مونت کلیر بازنشسته شد  وی که در سال 2008 منتشر شد.