مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی ، صفحه 48 تا 51   جواد برزنونی 

 اداره و راهنمای معلمان مدرسه ابتدایی:

هاندی برای اینکه یک مدیر بتواند افراد متخصص  در کار مدرسه ابتدایی را شناسای کند5 ویزیگی برای این افراد مشخص کرده است این ویژگی ها عبارتند از

1- 


مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی ، صفحه 48 تا 51   جواد برزنونی

 

اداره و راهنمای معلمان مدرسه ابتدایی:

هاندی برای اینکه یک مدیر بتواند افراد متخصص  در کار مدرسه ابتدایی را شناسای کند5 ویزیگی برای این افراد مشخص کرده است این ویژگی ها عبارتند از

1-     داشتن مجموعه دانش ها و مهرت ها که در اثر تجربه حاصل شده باشد.

2-     صرف مدت زمان لازم برای کار آموزی که به مهارت و دانش نیاز دارد

3-     ایجاد سهولت در انجام کار مراجعین

4-     داشتن سیستم عصبی قوی

5-     آشنای با اصول و قوانین مربوط به ارتباطات حرفه ای

 

یکی از کارهای مدیر مدرسه در رهبری معلمان ارتباط دادن این خصوصیات با انتظرات معلمان است.

کار مدیر از این نظر حیاتی است که رهبر یا مدیریت آموزشی می خوآهد در مدرسه ابتدایی بین انتظار ت معلم و نیاز های او و انتظارات دانش آموزان ونیازهای آنان و خود مدرسه ارتباط برقرار کند.

برای اینکه بتوانیم از تجارب معلمین و مدرسین مدرسه استفاده کنیم باید مدیر در اداره مدرسه با مشارکت معلمان و قبول مسؤلیت فردی از سوی معلمان در زمینه تخصصی که دارند همراه باشد.

تخصص معلمان باید کل روند آموزش و پرورش مدرسه را تحت تأثیر قرار بدهد نه اینکه تنها کلاس خودش بهره ببرد لازمه ی این کار هم این است که معلم متعهدانه حاصل کار و تخصص خودش را در اختیار همکارانش قرار دهد.

تعامل خلاق بین معلم و دانش آموز هم یکی از عوامل تخصص در مدرسه ابتدایی شناخته شده است که میتوان گفت در این تعامل که بین معلم و دانش آموز صورت می گیرد بر دو پایه تخصصی متکی است:

1-مربوط به تخصصی است که معلم در اداره کلاس خود و تدریس دارد

2- در ارتباط با مهارت هایی است که با پیشنهاد معلم و کاربرد آن در مدیریت مدرسه موجبات پیشرفت کلی کار مدرسه را فراهم می آورد.

انجام وظایف مدیریت وقتی موثر است که ضمن تقویت کار گروهی در مدرسه به افراد در گروه نیز فرصت داده شود تا پیشرفت کنند.

 

 

 

 


 

 

 

نیمه دوم فصل 4   درس مدیریت مراکز دبستانی و پیش دبستانی (الهه بهرامی راد )  

 

مهارت های مدیریت و نقش معلم در مدرسه ابتدایی

(ویکتار) برای معلمانی که مسئولیت اداره مدرسه را به عهده دارند پیشنهاد می کند؟

1-                قبول و اعمال مسئولیت در اداره مدرسه

2-                برنامه ریزی درسی

3-                سازماندهی نیروهای انسانی در مدرسه و توزیع امکانات و منابع

4-                ایجاد ترتیبات مقتضی برای ارتباط و تصمیم گیریها

5-                ملاقات با مردم در ارتباط با امور مدرسه

-                     البته (مرگان) تأکید دارد که این مهارت ها برای هر معلمی که اداره ی مدرسه ی ابتدایی را به عهده دارد و یک شروع و آغاز حرکت است و یک الگوی مهارت تعریف شده برای مدیر دبستان به حساب نمی آید.

-                     در ارتباط با شغل مدیریت و پیشرفت حرفه ای معلمان سه موضوع حائز اهمیت است:

اول موضوع جو کاری دوم موضوع برنامه ریزی درسی سوم موضوع رفتار های استاندارد و تعریف شده ای که از کارکنان و معلمان و دانش آموزان انتظار می رود.

چگونه مدرسه بهتر اداره می شود :

-                     هنری فایول در 6 مورد این مسئله را بیان می کند :

1- پیش بینی   2- برنامه ریزی     3- سازماندهی      4- فرماندهی      5- هماهنگی      6- کنترل  

وظیفه مهم هر مدیر مدرسه می تواند در 4 مورد خلاصه شود :

1-                وظیفه ی فنی و حرفه ای مدیر

2-                وظیفه ی اجرایی مدیر

3-                وظیفه ی ایجاد روابط انسانی بین کارکنانن مدرسه

4-                 وظیفه ی ایجاد رابطه بین مدرسه و یا سازمانها و نهاد های اجتماعی

 و یک مدیر خوب باید بین وظایف چهارگانه ی مذکور تعادل برقرار کند.

 

 

 

فصل پنجم

خلاصه مطالب صفحه 66 تا صفحه 72  مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی-  پورالهیار

خصوصیات خوب مدیر مراکز پیش دبستانی و دبستانی

وظیفه اصلی هر مدیر آموزشی :

·                    تسهیل یادگیری ،

·                    تقویت وضع آموزشی بچه ها

·                    تربیت بهتر آنها

·                    امکانات در مدرسه و تجهیزات معلم و مدیر و کارکنان  و ابزار

مدیریت آموزشی قبل از دبستان :

·                    کوشش تربیتی برای انجام بهتر آموزش و پرورش

کوشش مدیر :

·                    حداکثر استفاده از استعداد های طبیعی معلمان در آموزش و پرورش

وظیفه اصلی مدیر آموزشی :

·                    کمک به معلم برای شکوفائی نیروهای سازنده درون آنها

مهارتهای مدیر :

·                    مهارت درهدایت ورهبری اعضای موسسه

·                    روابط انسانی مطلوب

·                    روابط خوب گروهی در گروه آموزشی موسسه

·                    مهارت مالی اداری

·                    مهارت در ارزشیابی از مربیان و معلمان سازمان

مهارت درهدایت  و رهبری اعضای موسسه شامل :

·                    تقویت استعداد و رهبری در اعضا ء سازمان

·                    فراهم کردن  محیط استفاده از نظر و ایده اعضای سازمان

·                    روشن کردن هدفهای موسسه برای مربیان برای تحقق یافتن هدفهای آموزشی

·                    ایجاد توافق فکری ، نظری

·                    تقویت حس ابتکار در اعضاء موسسه و افزایش کیفیت کار

·                    متحد النظر کردن اعضای گروه

·                    شرکت دادن معلمان در تصمیم گیری ها و مسئول بودن اعضاء در مقابل تصمیمات  اخذ شده

روابط انسانی خوب

·                    مناسبات موجود آمده : باعث جذب نیروی انسانی عالم و سازنده برای حل مشکلات می شود

·                    رعایت احترام مناسب : رعایت احترام  در دانش آموزان ، معلمان مربیان کارکنان چون وجود آنها ضروری است

·                    عکس العمل هر فرد ناشی از تجربه های زندگی اش است

·                    کمک به معلم توسط مدیر در امور مدرسه و چه در امور زندگی باعث رفع بسیاری از مسائل و مشکلات می شود

صفات مدیر :

·                    مردم دوست

·                    حس رضایت از کارکردن با وی

·                    توانستن بازگیری مشکلات به او

·                    مورد تایید قرار دادن کار افراد و تحسین و تشویق افراد  

·                    استفاده از نظر ها و ایده های دیگران

 

 

فصل پنجم ، توکلی از صفحه 84 تا 87

بررسی عوامل پیشرفت و عدم موفقیت مدیر:

در یک سازمانی نقاط ضعف مدیر از طرف کارکنان سازمان ذکر شده است که تنها به 9 مورد آن در اینجا اشاره می‌شود:

1ـ تبعیض

2ـ توبیخ و سرزنش کارمند در حضور دیگران

3ـ عدم اطلاع از کار موسسه

4ـ کلی بودن دستورات یا ناقص بودن آنها

5ـ تردید در اخذ تصمیم

6ـ ضعف در اجرای تصمیمات

7ـ ایراد گرفتن بیجا از کارمند

8 ـ نداشتن اعتماد به کار زیردستان

9ـ عدم پشتیبانی از کارکنان

از مدیران تقسیم‌بندیهای متعددی شده که به دو نوع آن اشاره می‌کنیم:

1ـ مدیر دیکتاتور و خود سالار

2ـ مدیر مردم سالار که امور مدیریت را با اصول آزادی و دموکراسی انجام می‌دهد.


 

خصوصیات مدیر یا دیکتاتور:

P به عنوان رئیس یا ارباب نامیده می‌شوند.

P از همه زیردستان کار می‌کشند.

 Pنارضایتی در بین کارکنان وجود دارد.

P کارهای با نظم و ترتیب انجام می‌شود.

P بهره‌دهی در حالت کلی بیشتر است.

خصوصیات مدیر مردم سالار:

P با کارکنان خود در انجام کارها شرکت می‌کند.

P رفتار کردن با صبر و حوصله با زیردستان.

P این نوع مدیر مورد احترام کارکنان بیشتر قرار می‌گیرد.

P کیفیت و کارایی به مراتب از مدیریت ارباب منشی کمتر است.

P کارکنان چنین مدیری خوشحال‌ترند.

مدیر خوب چه شرایطی باید داشته باشد؟

1ـ داوطلب شدن برای قبول مسئولیت

2ـ استفاده کردن از افراد با استعداد و با تجربه

3ـ گروه‌بندی کارهای موسسه و الویت دادن آنها

4ـ تربیت و پروش زیر دستان را در سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.

5ـ توانایی ذهنی

6ـ قدرت تصور

7ـ داشتن شهامت و اعتماد به نفس

                                                                          


 

 

فصل هفتم    سرخپوش

 برنامه ریزی برای تصمیم گیری و حل مسایل درمراکز آموزشی پیش دبستانی و دبستان:

ایجاد تغییر در مدارس ابتدایی و مهدهای کودک گاهی ضرورت پیدا می کند و موُسسعه آموزشی در جهت هماهنگ ساختن فعالیتهای خود با اولیای کودکان و روئسهای آموزش و پرورش ناچار می شود تغییرات را بپذیرد. ایجاد تغییر در موسسه آموزشی در واقع بصورت حل مسئله برای مدیریت مدرسه ظاهر می گردد و مدیران مدارس باید بین تصمیم گیری برای ایجاد تغییردر مؤسسه آموزشی و حل مسائل مؤسسه آموزشی تفاوت قائل شوند.

اتخاذ تصمیم مدیران مدارس معمولاٌ به اساس اولویتها و عوامل و موارد قابل توافق انجام می شود. و اغلب تصمیمات مدیران مهدهای کودک و مدارس ابتدایی روز به روز و سریع بوده و غالباً در زمان محدودتری انجام میگیرد.

در تصمیم گیری و انجام تغییر چهار قدم اساسی باید برداشته شود

1.مدیر مدرسه تصمیمی را در مورد یک موقعیت می گیرد و آن را عملی می کند و بعد انتظار آن را دارد که ببیند دیگران آن را انجام می دهند یا نه؟

2.مدیر هدف خود را معین و دلایل را بررسی می کند و از کاری که می خواهد انجام دهد مطمئن گردد.

3. مدیر باید راههای مختلف اجرایی تصمیمات را بررسی کند و تجارب گذشته را مورد توجه قرار دهد

4.بعد از بررسی فواید محدودیتهای تصمیمات گرفته شده و همچنین بررسی و عواقب آنها باید تصمیم لازم را اتخاذ کنند.

مقاومت در برابر تغییرات: جرج برنارد شاو می گوید: رفورمیتها در تغیرات اجتماعی عقیده دارند که تغییر در عین سلامتی عقل با بیرحمی صورت می گیرد.

تغییر در یک مؤسسه آموزشی تنها با پیش بینی ابتدا و انتهای یک رویداد با صورت مطلوب نمی تواند صورت پذیرد و نمی توان گفت هر گونه تغییری را که مدیر می دهد دیگران می پذیرند. در هر گونه تغییر مسلماً نگرانی و حتی درگیری وجود دارد.

زمانی که در یک مدرسه میخواهند تغییرات مطلوبی بدهند در برابر عده ای موافق، عده ای مخالف هم وجود دارد و افراد مخالف دو دسته هستند. عده ای با تغییرات، علناً مخالفت می کنند و گروه دیگر مخالف خویش را علناً اعلام نمی کنند ولی در برابر تغییرات مقاومت نشان می دهند در یک مؤسسه افراد را نباید به سوی تغییر راند بلکه باید آنها را برای ایجاد تغییرات تشویق نمود. و وظیفه مدیر است که تغییرات را باید به جهتی سوق دهد که مقاومت به حداقل برسد.

مقاومت در برابر تغییرات بستگی به نوع تغییر دارد. 1. جلب موافقت همکاران برای تغییر نیز احتیاج است 2. در ایجاد تغییرات داشتن یک سری هدفهای مطلوب مورد نیاز است که همکاران مدیر با آن هدفها آشنا می شوند

برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات در مدرسه:

در برنامه ریزی نیاز است هدفهای سازمان کاملاً شناخته شده باشد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی میان مدت یا دراز مدت در نظر گرفته شود. بنابراین برنامه ریزی یک سلسله عملیلت مداوم است و موضوع و مداومت عملیات در برنامه ریزی باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع برنامه ریزی برای انجام عملیات صورت می گیرد.

فرایند تغییرات در مدرسه:

با برنامه ریزی منظم و منطقی مسلماً مقاومتها برای تغییر کمتر خواهند شد ولی هیچ وقت از بین نخواهند رفت زیرا کارکنان مخالف در اثر ارتباط نزدیک با مسئله آگاهی از آن پیدا می کنند به آن فعالیتها عادت می کنند و کم کم سؤ تفاهمات بر طرف می شود و اطلاعات به افراد کمک می کند آنان آگاهی لازم را پیدا کنند و در واقع به چگونگی مسئله ، موقعیتهای موجود و هدفهای تغییر پی می برند

مراحل انجام تغییر در یک موسسه آموزشی به چند روش انجام می گیرد.

تجزیه و تحلیل موقعیت تغییرات:

تجزیه و تحلیل اولین قدم است و تغییرات به سادگی می تواند صورت گیرد در هر تغیراتی نگرانی و تشویق وجود دارد باید سعی شود از روش مناسب استفاده شود تا نگرانی به حداقل برسد.

کورت لوین: موقعیت یک تغییر در واقع ایجاد تعادل بین دو نوع نیرو است که در 9 مرحله صورت می گیرد.

مرحله اول: موضوع تغییرات و روشهای آن باید شناخته و تعریف شود و تعریف موضوع باید نوشته شده باشد

مرحله دوم: اولاً تغییرات با در نظر گرفتن موقعییت کنونی و نکته نظرات همکاران تعریف و توصیف شود ثانیاً چگونگی تغییرات در جهت مطلوب به علاوه دستاودهای آن معین گردد

مرحله سوم: نیروهای موافق و مخالف تغیرات را معین کنند و این نیروها از نظر شخص، پول، وقت ، روشها و مواد تکنولوژی بررسی شود.

مرحله چهارم: نیروهای موافق و مخالف جزء عوامل مهم هستند

مرحله پنجم: بر علیه نیروهای مخالف چه عواملی می توانند باشند بررسی و مشخص شوند

مرحله ششم: عوامل موثر در نیروهای موافق تغیرات معین گردند

مرحله هفتم: منابع بررسی و قدمهای مهم اقدامات نیز بررسی و مشخص گردند. 

مرحله هشتم: مراحل مختلف تغیرات ارزیابی و موارد بی تاثیر کنار گذاشته شوند و کسانی که می توانند به تغیرات کمک نمایند دخالت داده شوند

مرحله نهم: اقدام کردن و ارزیابی به عمل آوردن

تشخیص و شناخت مسئله:

مهمترین موضوع در شناخت مسئله این است که مدیر باید وسایلی فراهم آورد تا کارکنان مسئله موجود را بشناسد و بدانند تغیرات منجر به حل مسئله خواهد شد.

اولین قدم مدیر مدرسه در شناخت مسئله برای کارکنان خود اقدام به پیدا کردن ارتباطاتی است که مسئله با منابع و مآخذ علمی معتبر دارد.

شناخت مسئله در مدرسه  در واقع اعتراف به بودن مسئله در مدرسه می باشد ضمناً منظور از شناخت مسئله پیش بینی و اعلام راه حل آن نیست بلکه جلب توجه همکاران به مسئله خواهد بود

 


 

 

 

فصل هشتم    یونس صالحی برده

پیش سازمان دهنده

یکی ازوظایف مدیران مراکزپیش دبستانی ودبستانی برنامه ریزی برای مؤسسه ای است که درآن خدمت می کنند. وعمده تفاوت یک مدرسه ابتدایی بایک موسسه پیش دبستانی در امرپرستاری ومراقبتی است که درمؤسسات مراکزقبل ازدبستان انجام می شود.

برنامه ریزی درمراکزآموزش دبستانی و پیش دبستانی

درمهدکودک ودبستان برای رسیدن به هدفهای آموزشی وپرورشی وهمچنین پرستاری کودکان مدیران مهدهای کودک ودبستان کارهای مؤسسه رادر دو حیطه درازمدت وکوتاه مدت برنامه ریزی می کنند.

الف) برنامه ریزی : درازمدت درمهدکودک می توان هدفهای درازمدت درنظرگرفت که مجموع آنها بتواند راهنمای فعالیتهای آموزشی پرورشی باشد.

درمدارس ابتدایی اهداف روشن؛محتوای برنامه تعیین؛ کتب درسی به صورت متمرکزو معلمان دریک چهارچوب کاملاً شکل یافته و برنامه ریزی شده حرکت می کنند.

محاسن برنامه ریزی درازمدت درمراکز دبستانی وپیش دبستانی :

1ـ فعالیتهای کودکان درارتباط باهم دیگربوده ومربیان ومعلمان رشته های اتصال عناصر مختلف برنامه هستند.

2ـ برنامه ها انعطاف لازم رادارند ومدیران می توانند با تغییرات مداوم محیط کودک،برنامه های آموزشی وپرورشی رابازسازی ونوسازی کنند.

3ـ معلمان ومربیان این فرصت رادارندکه وسایل وامکانات آموزشی بیشتری رافراهم آورند.

ب) برنامه ریزی کوتاه مدت : درنظام آموزشی کشورما برنامه آموزشی یک هفته ای وبه صورت تکراری دریک سال تحصیلی می باشد.

مواردی که بایددرتنظیم برنامه هفتگی رعایت شوند :                                    

1ـ دروسی که نیازبه انیشیدن دارند درساعات اولیه روزانه منظورشوند.

2ـ دروس عملی مانند ورزش و... درساعات پایانی نوشته شوند.

3ـ دروسی که جمعی اجرا می شوند طوری پیش بینی شوند که برای دانش آموزان کلاسهایی که کارفکری دارند مزاحمت ایجادنکند.

4ـ درمهدکودک فعالیتهایی که مستقیما باراهنمایی مربی است دراوایل ساعات روز وفعالیتهای آزاد درساعات آخرروزمنظورشوند.

5ـ کودکانی که به هنگام ظهردرمدرسه می مانندحدودیک ساعت جهت استراحت وصرف غذادربرنامه پیش بینی کنند.

6ـ دروسی که باهم دیگرارتباط نزدیک دارند پشت سرهم دربرنامه پیش بینی شوند مانند ریاضی وعلوم و...

ـ فعایتهای آموزشی درمراکز پیش دبستانی ودبستانی

دردبستان اوقات آموزشی باتوجه به ساعت تدریس به یکی ازبرنامه ها اختصاص داده می شود ولی درمهدکودکها اوقات روزباتوجه به شروع یک فعالیت وپایان آن برنامه اختصاص داده می شود.


 

 

فصل نهم             حمید طاحن چنار

 

هدف کلی یادگیری انتخاب مواد اموزشی لازم برای فعالیت گوناگون مهدکودک مدرسه رابتواندتعین کند وروشهای بدست اوردن انها رابداند

مواداموزشی درمراکزپیش دبستانی ودبستانی: درمراکزپیش دبستانی ودبستانی کودکان رشد سریعی داردوهرچه سن انها بالا میرود توانایهای تازه ای پیدا میکندبنابراین برای راه اتدازی مهارتها وپاسخگوی به نیازهای مربوط به رشد کودک لازم است از وسایل اموزشی  متنوعی استفاده شود

معیارانتخاب مواد اموزشی:رسانه به دو گروه تقسیم میشوند1گروه هول رسانه های معیاری:شامل ان دسته  از مواد ووسایلی است که از یادگیرنده خواسته میشود انهارابازسازی کند یاتشخیص دهد 2گره دوم ان دسته  از مواد ووسایلی هستند که خود جزمعیار هدف نیستند وازیادگیرنده تشخیص یا تفصیر انهاخواسته نمیشودبلکه در یادگیری به یادگیرنده کمک میکنند

وسایل لازم برای فعالیتهای کودکان در داخل ساختمان:وسایل کلاس کودکان در مهدهای کودک باید بادوام،رنگی ومتناسب باقدوقواره کودکان باشد

تجهیزات کلاس درس:برای کودکانی که تمام روز در کلاس هستندتعدادی تختواب برای انها لازم است ،درکلاسهای درس  علاوه برقفسه های تازم برای کودکان باید رختکن مناسب برای لباس های  اضافی بچه ها مانند پالتو چکمه وغیره باشد دیوارهای کلاس درس باید دتپذیر بشند

موادووسایل اموزشی درکلاس:کودکان باکاربردوسایل وابزارموفق به کشف  تازه های محیط خویش گردند البته مربی ومعلم ورزیده محیط رابااین وسایل  واابزارطوری  ترتیب میدهدکه فعالیتهای کودک منجر به کشف وشناخت واقعیتها گردد بااین ترتیب کودکان برای خلاقیت وافرینش فرصتهای بیشتری  خواهند داشت

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

صفحه 149 تا 151   خانم ملکی

وسایل و ابزار لازم برای فعالیت های اکتشافی

برای فعالیت های اکتشافی در مهدهای کودک ابزار و وسایل متعددی توصیه شده است

مثل مکعب ها که به تعدادی متغیر در اختیار کودکان قرار داده می شود معمولا از چوب سخت یا پلاستیک سخته شده اند .اسباب بازی هایی مانند حیوانات.عروسک ها.اتومبیل ها و...ابتدا باید روش استفاده از این وسایل را باید به مربیان یاد داد تا آنها بتوانند نحوه ی آموزش را به آسانی به بچه ها یاد دهند

-وسایل و ابزار لازم برای فعالیت های حرکتی و هما هنگی چشم ها و دست ها

در مهدهای کودک افراد نوپا احتیاج به روروک دارند ما باید به بچه ها در این مراکز نحوه ی بستن زیپ لباس خود و بند کفش خود را آموزش دهیم تا هماهنگی بین حرکات چشم ها و دست ها به وجود آید .

-وسایل دوخت و دوز کیتهایی مخصوص بستن بند .انداختن زیپ و مانند آنها

-پازلها و وسایل آموزشی مانند قطعات چوبی یا پلاستیکی که در هم جفت میشوند.

-وسایل خانم مونته سوری مانند میله های رنگی .حلقه ها و...

-کارتهای جور کردنی.رنگی برای طبقه بندی ها

-وسایل و ابزار هنری

-رنگ ها مانند رنگ لعابی .رنگ انگشتی و...

-وسایل نقاشی مانند گچ سفید و رنگی.مداد شمعی و...

-وسایل مجسمه سازی و کاردستی مانند خمیر بازی .مواد نرم و...

-چسب های مایع و خمیری

-بریدهای پارچه با رنگ های مختلف

-وسایل و اسباب بازی های صدا دار

که معلم یا مربی می تواند به تناسب نیازهای کودکان ودانش آموزان این وسایل را انتخاب کنند و در کلاس در مورد استفاده قرار دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه -پری کاری71-77

     صفات مدیر مدرسه:

2.               

1.     مردم دوست باشد

2.     معلمان و دانش آموزان از کارکردن با مدیر خوشحال باشند

3.     معلمان و دانش آموزان بتوانند مشکلات خود را به راحتی با مدیر مطرح کند.

4.     باید انتقاد پذیر باشد و از نظریات دیگران استفاده کند.

5.     بتواند کارهای دیگر را مورد تایید قرار دهد و به آنان پاداش بدهد.

دانش آموزان، اولیاء و مدیر می توانند با همفکری و استفاده از تجارب هم سبب پیشرفت مدرسه شوند.

یکی از کارهای اداری مدیر انتخاب مدیر مدرسه است.

ارزشیابی یکی دیگر از وظایف مدیر است.

تقویت روحیه کارکنان بستگی به توانایی مدیر در شناخت و مدیریت روحیه کارکنانش دارد، به هر گونه عکس العمل که شخص از نظر عاطفی و ذهنی درباره کارش و حرفه اش نشان می دهد روحیه می گویند.

فعالیت های مدیر که باعث تضعیف روحیه کارکنان می شود:

1.                  مدیر در هنگام نفع قدرت حالت انتقام جویی داشته باشد.

2.                  زیاد تذکر دهد و رفتار نا عادلانه داشته باشد.

3.                  به کارکنان سوء ظن داشته باشد.

4.                  در زمینه های آموزشی با معلمان مشورت کند.

مدیر و معلمان و مربیان باید جهت انجام وظایف خود دارای امکانات کافی در عین حال ساده باشند مثل میز و صندلی، تهیه وسایل کار مناسب، فراهم کردن اتاق استراحت و ...

مدیر و معلمان باید رابطه ای صمیمی و عادلانه با هم داشته باشند، از هم پشتیبانی کنند. و در تقویت روحیه هم همکاری کنند، تا هریک کار خود را با روحیه انجام دهد.

 

 

 

وظایف مدیران مراکز پیش دبستانی و دبستانی

سازمان هر مدارس ابتدایی تشکیل شده از مدیر ، معاون ، دفتر دار ، معلم و ...

که برای هر یک از آنها وظایفی تعیین شده نشان دهنده ی یک پست و مقام اداری خاص که برای انجام کارهای خاص به وجود آمده و همین موضوع باعث شده که مشکلاتی را برای اداره امور مدرسه به وجو آورد که شامل موارد زیر است

1 بعضی معلمان ممکن است هم معلم باشند هم مشغول به ادامه تحصیل در دانشگاه که ساعت کاری آن ها با هم وقفه ایجاد کند

2 مدیر مدرسه نیز به علت انجام کار اداری مدرسه ، با اداره وقت کافی برای هم فکری با معلمان را ندارد

بنابراین طبق بررسی های در مورد ساختار و وظایف هر یک از کارکنان در هر مدرسه ای و مشکلاتی که وجود دارد کمتر مدرسه ای وجود دارد که دارای تکنولوژی آموزشی باشد بنابراین باید با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی و سنتی کشور در پی راهحلی بود تا بتوان کار مدیریت در مدرسه را در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار گرفت

اداره امور مراکز دبستانی و پیش دبستانی در ایران زیر نظر دو موسسه وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور است.

اگر در مدیریت پیش دبستانی به بعد روابط انسانی آن توجه شود در صورتی رو به پیش رفت دارد که       1 استعداد افراد فرصت شکوفا شدن را داشته باشند

2-     افراد شاغل در مدرسه احساس پیشرفت کنند

3-     ارتباط انسانی به طور صمیمانه برقرار باشد

 

دهش.

صفحات 120 تا 127    خانم دلاور

روشهای جمع آوری اطلاعات

مصاحبه          مشاهدات         ارزیابی عقاید              جمع آوری اطلاعات      بحث گروهی

بررسی راههای احتمال حل مسئله:

برای دستیابی بر راه حلهای مختلف درباب یک مسئله در مدرسه لازم است اطلاعات بین کارکنان و در جلسه آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به آنان فرصت داده شود تا درباره حل مسئله بیندیشند و افکار جالب و بکر ارائه دهند که در نهایت به راه حل مختلف دست یابند. البته این امر با مدیریت و اداره جلسه به وسیله مدیر مدرسه خواهد بود.

-                    فن جمع آوری افکار تازه در میان گروه مربیان و معلمان

چگونه می توان بیان افکار جدید را در میان گروه کارکنان مدرسه ممکن ساخت؟

1.                  عناوین کوتاهی را بنویسید و سوال کنید.

2.                  جوابهای کوتاه بین یک تا دو کلمه بخواهید.

3.                  از گروه بخواهید روی افکار بحث نکنند.

4.                  سوال شفاهی نپرسید بلکه آن را بنویسید

5.                  هر سوال شفاهی نپرسید بلکه آن را بنویسید

6.                  گروه را تشویق کنید.

7.                  این فرایند را با انتخاب یکی از کلمات که نوشته اید دوباره اجرا کنید.

8.                  وقتیکه اطلاعات کافی پیدا کردید به بحث و گفتگو خاتمه دهید.

9.                  موارد نوشته شده را در اختیار اعضاء گروه قرار دهید.

10.             مجددا آن را مرور کنید.

در واقع برنامه ریزی و اجرای آن گذری است از یک موقعیت به موقعیت بهتر که هدف تغییر به شمار می آید.

رهبری انجام تغییرات در مدرسه

رمز موفقیت انجام تغییرات، ترتیب یک گروه مسئول تغییر از کارکنان مدرسه به وسیله مدیر می باشد تا امر تغییرات با آرا می پذیرد.

کارها باید کاملا روشن و قابل اندازه گیری که پیش بینی شده اند انجام گیرند. و انجام کارها به سادگی قابل اجرا و عملی باشد. به عبارت دیگر طرح و نقشه ها باید با واقعیتها منطبق باشند.

انجام تغییرات در مدرسه

وقتی برنامه های مربوط به تغییرات به مورد اجرا گذاشته شوند مدیر مدرسه باید انجام تغییرات را تا پایان عملیات رهبری کند. و این موردی است که بیشتر مدیران باید با تشخیص جزئیات کارها و تثبیت مسئولیتها و تخصیص وقت مغین و تغیین مراحل عملیاتی مدیر گروه در برابر انجام تغییرات قرار می گیرد که باید آن را اداره و رهبری کند.

مدیر باید مطمئن باشد که رهبری گروه دارای تعلیمات کافی است و از حمایت کافی در کار تغییر برخوردار خواهد بود.

زمان صرف شده و همچنین تعداد افراد مسئول در انجام تغییرات در هر مسئله ای باید محدود باشد ارزشیابی ممکن است اولا؛ در جهت موفقیت کار باشد در این صورت به استناد نوشته های (poumtmey 1985) پونتنی به عوامل زیر باید توجه داشت:

-                    امتحانات رسمی در پایان سال و همچنین سوالاتی که به طور روزانه از کودکان به عمل می آید.

-                    اطلاعات مربوط به دانش آموزان که به وسیله کودکان و معلمان و مربیان جمع آوری شده اند.

-                    مشاهده فعالیتهای کودکان در کلاس درس و بیرون از آن

-                    نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که توسط معلم داده شده است.

-                    مقایسه کار و فعالیت مدرسه با مدارس دیگر و با آمار های ملی یا بین المللی

-                    توجه دادن به وسیله سایر همکاران، افراد جامعه، اعضاء انجمن اولیاء و مربیان نسبت به پیشرفتها

-                    اثرات کلی کلاس درس، نمایش فعالیتها، ارتباط دانش آموزان با معلمان و نکته نظرات دانش آموزان

ثانیا؛ ارزشیابی ممکن است در این جهت انجام شود که هزینه های حذف شده در زمینه حل یک مسئله خاص ارزش دارد یا کوشش بیهوده ای خواهد بود؟ به هر حال مدیران با موقعیتهای مثنوعی روبه رو هستند و لازم است در گروه معلمان و مربیان تغییراتی ایجاد کنند یا اینکه در تغییرات مدرسه آنها را مشارکت دهند.

البته اگر کار تغییرات در موقعیتهای موجود برای دستیابی به وضعیت مطلوب چنانچه با برنامه ریزیهای دقیق و منظم صورت گیرد و افراد ذینفع در مدرسه با علاقه تغییرات را پی گیری کنند. موفقیت گروه مربیان و معلمان و مدیر مدرسه حتمی خواهد بود.

 

مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی ، صفحه 48 تا 51   جواد برزنونی

 

اداره و راهنمای معلمان مدرسه ابتدایی:

هاندی برای اینکه یک مدیر بتواند افراد متخصص  در کار مدرسه ابتدایی را شناسای کند5 ویزیگی برای این افراد مشخص کرده است این ویژگی ها عبارتند از

1-     داشتن مجموعه دانش ها و مهرت ها که در اثر تجربه حاصل شده باشد.

2-     صرف مدت زمان لازم برای کار آموزی که به مهارت و دانش نیاز دارد

3-     ایجاد سهولت در انجام کار مراجعین

4-     داشتن سیستم عصبی قوی

5-     آشنای با اصول و قوانین مربوط به ارتباطات حرفه ای

 

یکی از کارهای مدیر مدرسه در رهبری معلمان ارتباط دادن این خصوصیات با انتظرات معلمان است.

کار مدیر از این نظر حیاتی است که رهبر یا مدیریت آموزشی می خوآهد در مدرسه ابتدایی بین انتظار ت معلم و نیاز های او و انتظارات دانش آموزان ونیازهای آنان و خود مدرسه ارتباط برقرار کند.

برای اینکه بتوانیم از تجارب معلمین و مدرسین مدرسه استفاده کنیم باید مدیر در اداره مدرسه با مشارکت معلمان و قبول مسؤلیت فردی از سوی معلمان در زمینه تخصصی که دارند همراه باشد.

تخصص معلمان باید کل روند آموزش و پرورش مدرسه را تحت تأثیر قرار بدهد نه اینکه تنها کلاس خودش بهره ببرد لازمه ی این کار هم این است که معلم متعهدانه حاصل کار و تخصص خودش را در اختیار همکارانش قرار دهد.

تعامل خلاق بین معلم و دانش آموز هم یکی از عوامل تخصص در مدرسه ابتدایی شناخته شده است که میتوان گفت در این تعامل که بین معلم و دانش آموز صورت می گیرد بر دو پایه تخصصی متکی است:

1-مربوط به تخصصی است که معلم در اداره کلاس خود و تدریس دارد

2- در ارتباط با مهارت هایی است که با پیشنهاد معلم و کاربرد آن در مدیریت مدرسه موجبات پیشرفت کلی کار مدرسه را فراهم می آورد.

انجام وظایف مدیریت وقتی موثر است که ضمن تقویت کار گروهی در مدرسه به افراد در گروه نیز فرصت داده شود تا پیشرفت کنند.

 

 

وظایف مدیران مراکز پیش دبستانی و دبستانی

سازمان هر مدارس ابتدایی تشکیل شده از مدیر ، معاون ، دفتر دار ، معلم و ...

که برای هر یک از آنها وظایفی تعیین شده نشان دهنده ی یک پست و مقام اداری خاص که برای انجام کارهای خاص به وجود آمده و همین موضوع باعث شده که مشکلاتی را برای اداره امور مدرسه به وجو آورد که شامل موارد زیر است

1 بعضی معلمان ممکن است هم معلم باشند هم مشغول به ادامه تحصیل در دانشگاه که ساعت کاری آن ها با هم وقفه ایجاد کند

2 مدیر مدرسه نیز به علت انجام کار اداری مدرسه ، با اداره وقت کافی برای هم فکری با معلمان را ندارد

بنابراین طبق بررسی های در مورد ساختار و وظایف هر یک از کارکنان در هر مدرسه ای و مشکلاتی که وجود دارد کمتر مدرسه ای وجود دارد که دارای تکنولوژی آموزشی باشد بنابراین باید با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی و سنتی کشور در پی راهحلی بود تا بتوان کار مدیریت در مدرسه را در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار گرفت

اداره امور مراکز دبستانی و پیش دبستانی در ایران زیر نظر دو موسسه وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور است.

اگر در مدیریت پیش دبستانی به بعد روابط انسانی آن توجه شود در صورتی رو به پیش رفت دارد که       1 استعداد افراد فرصت شکوفا شدن را داشته باشند

2-     افراد شاغل در مدرسه احساس پیشرفت کنند

3-     ارتباط انسانی به طور صمیمانه برقرار باشد

 

دهش.