برای قبولی در این آزمون باید بدانیم:


علوم تربیتی (1)

(کد: 117)

با توجه به‌ این که گروه انتخابی شما مجموعه علوم تربیتی (1) با کد رشته امتحانی 1117 می‌باشد و این مجموعه نیز شامل 7 گرایش می‌باشد، لازم است به توضیحاتی در این مورد بپردازیم‌.

مجموعه علوم تربیتی (1) شامل گرایش‌های  زیر است :

1- علوم تربیتی ـ برنامه‌ریزی آموزشی

2- علوم تربیتی ـ برنامه‌ریزی درسی

3- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش « تعلیم و تربیت اسلامی‌»

4- مدیریت آموزشی

5- علوم تربیتی ـ آموزش بزرگسالان

6-  علوم تربیتی ـ تحقیقات آموزشی

7- علوم تربیتی ـ تکنولوژی آموزشی

گرایش‌های علوم تربیتی (1) بیشتر وابسته به تعلیم و تربیت و آموزش بوده و در نتیجه در مؤسسات آموزشی، مراکز آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کشور کاربرد فراوان دارند‌. فارغ التحصیلان کلیه رشته‌ها در مقطع کارشناسی امکان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی (1) را دارند‌.

 

جدول گرایش‌ها وضرایب رشته علوم تربیتی 1

 

ردیف

ضرایب دروس

 

 

گرایش

زبان تخصصی

روان‌شناسی تربیتی

روش‌ها و فنون تدریس

آمار و روش تحقیق

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

سنجش و اندازه‌گیری

مدیریت آموزشی

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

نظارت و راهنمایی

تکنولوژی آموزشی

تعلیم و تربیت اسلامی‌

1

برنامه‌ریزی آموزشی

2

2

3

0

2

0

2

3

0

0

0

2

برنامه‌ریزی درسی

2

2

3

0

2

0

2

3

0

0

0

3

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

2

2

2

1

2

1

0

0

0

0

3

4

مدیریت آموزشی

2

0

2

2

2

0

3

2

2

0

0

5

آموزش بزرگسالان

2

0

2

0

2

2

2

2

0

1

0

6

تحقیقات آموزشی

2

2

0

3

2

2

0

0

0

0

0

7

تکنولوژی آموزشی

2

2

3

0

0

1

0

2

0

3

0

 


دانشگاه‌‌ها و ظرفیت پذیرش آنها در مجموعه علوم تربیتی ( 1) بر حسب گرایش در جداول ذیل  آمده است:

الف) ظرفیت پذیرش گرایش‌های علوم تربیتی (1) دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاههای دولتی

 

 

علوم تربیتی (1)- برنامه‌ریزی آموزشی

روزانه

شبانه

دانشگاه اصفهان

5 (آ.ت.ت)

5 (آ.ت.ت)

دانشگاه علامه طباطبایی

7

8

دانشگاه تهران

6

3

دانشگاه مازندران

4

4

جمع کل

22

20

 

 

علوم تربیتی (1)- برنامه‌ریزی درسی

روزانه

شبانه

دانشگاه بیرجند

3

2

دانشگاه پیام نور مرکز تهران

20

-

دانشگاه تبریز

3

3

دانشگاه تربیت معلم تهران

5

-

دانشگاه شهید باهنر کرمان

4

4

دانشگاه شهید بهشتی

10

-

دانشگاه علامه طباطبایی                                  

10

-

دانشگاه علامه طباطبایی بورسیه دانشگاه مفید قم

2

-

دانشگاه کاشان

-

8

جمع

57

17

 

 

علوم تربیتی (1)- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

روزانه

شبانه

دانشگاه پیام نور مرکز خوی

20

-

دانشگاه الزهرا

7 فقط زن

8 فقط زن

دانشگاه تربیت مدرس

5 (آ.ت.ت)

-

دانشگاه تربیت معلم تهران

4

-

دانشگاه تهران

6

2

دانشگاه شاهد

7

4 (آ.ت.ت)

دانشگاه شیراز

4 (آ.ت.ت)

3 (آ.ت.ت)

دانشگاه علامه طباطبایی

7

8

دانشگاه شهید باهنر کرمان

-

-

جمع

60

25


 

علوم تربیتی (1)- مدیریت آموزشی

روزانه

شبانه

دانشگاه ارومیه

4

4

دانشگاه اصفهان

3 (آ.ت.ت)

2 (آ.ت.ت)

دانشگاه الزهرا تهران

7 فقط زن

8 فقط زن

دانشگاه تهران

6

3

دانشگاه سمنان

5

3

دانشگاه شهید باهنر کرمان

3

3

دانشگاه شهید بهشتی

10

-

دانشگاه شیراز

11

4

دانشگاه علامه طباطبایی

10

-

دانشگاه علامه طباطبایی(بورسیه دانشگاه مفید قم)

3

-

دانشگاه علامه طباطبایی(بورسیه کارشناسان آموزشی سازمان صدا و سیما)

2

-

دانشگاه فردوسی مشهد

5

3

دانشگاه تربیت معلم تهران

4

-

دانشگاه شهید چمران اهواز

-

-

دانشگاه امام صادق (ع)

14 (آ.ت.ت) فقط زن

-

دانشگاه سیستان و بلوچستان

-

10

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مخصوص فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش

12

-

جمع

99

40

 

 

علوم تربیتی (1)- آموزش بزرگسالان

روزانه

شبانه

دانشگاه تهران

6

3

دانشگاه شهید بهشتی

10

-

جمع

16

3

 

علوم تربیتی (1)-تحقیقات آموزشی

روزانه

شبانه

دانشگاه تهران

6

3

دانشگاه تربیت معلم تهران

5

-

دانشگاه شهید چمران اهواز

3

3

دانشگاه شهید باهنر کرمان

-

6

جمع

14

12

 

علوم تربیتی (1)-تکنولوژی آموزشی

روزانه

شبانه

دانشگاه اراک

3

3

دانشگاه تربیت معلم تهران

4

-

دانشگاه علامه طباطبایی

10

10

جمع

17

13

 

مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی

روزانه

شبانه

دانشگاه شهید بهشتی

8

-

 

آموزش زبان فارسی

روزانه

شبانه

دانشگاه پیام نور مرکز تهران

20

-

 

ظرفیت پذیرش در کل گرایش‌های علوم تربیتی (1)، دوره روزانه و پیام‌نور:  313

ظرفیت پذیرش در کل گرایش‌های علوم تربیتی (1)، دوره شبانه و پیام‌نور: 130              

ظرفیت پذیرش در کل گرایش‌های علوم تربیتی (1)، دانشگاه پیام نور: 60      

ظرفیت پذیرش در کل گرایش‌های علوم تربیتی )1(، دوره‌های (روزانه، شبانه و پیام نور):443

مواردی که در زیر به آنها اشاره می‌شود ذکر آنها حائز اهمیت می‌باشد.

- دانشگاه امام صادق (ع) در رشته مدیریت آموزشی (خواهران) از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دانشجو می‌پذیرد که دارای شرایط و ضوابط خاص می‌باشد.

ب) پذیرش واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در گرایش‌های علوم تربیتی (1)

علوم تربیتی ـ برنامه‌ریزی آموزشی

                - خوراسگان (اصفهان)

- دزفول

                - رودهن

                - بوشهر

علوم‌تربیتی ـ برنامه‌ریزی درسی

-        تهران مرکزی

-        مرودشت

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)

- اراک

- بوشهر

                - تهران مرکزی

                - تاکستان

مدیریت آموزشی

                - بجنورد

                - بوشهر

                - تبریز

                - تنکابن

                - تهران مرکزی

                - تهران ـ علوم تحقیقات

                - خرم‌آباد

                - خوراسگان (اصفهان)

                - رودهن

                - ساری

                - ساوه

                - شیراز

                - گرمسار

                - مرودشت

 

تحقیقات آموزشی

                - رودهن

 

تکنولوژی آموزشی

- تهران جنوب

- کرمانشاه

* لازم به ذکر است که دانشگاه‌‌های زیر در مقطع دکترا دانشجو می‌پذیرند‌.

دانشگاه‌های دولتی

دانشگاه شهیدبهشتی در گرایش مدیریت آموزشی و دانشگاه تربیت مدرس در گرایش برنامه‌ریزی درسی و  دانشگاه تربیت معلم در گرایش‌های مدیریت آموزشی و برنامه‌ریزی درسی.

 

- دانشگاه آزاد اسلامی‌

دانشگاه آزاد اسلامی‌در 2 واحد علوم تحقیقات تهران و خوراسگان اصفهان در مقطع دکترا دانشجو می‌پذیرد.

واحد علوم تحقیقات تهران در گرایش مدیریت آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت، که گرایش فلسفه تعلیم و تربیت شامل برنامه‌ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت می‌باشد. و واحد خوراسگان اصفهان دارای گرایش برنامه‌ریزی درسی می‌باشد.

البته دانشجویان پذیرفته شده واحد خوراسگان در واحد علوم تحقیقات تهران مشغول به تحصیل می‌شوند.

 منابع مطالعاتی

 

منابع مطالعاتی دانشگاه دولتی

مدیریت آموزشی: *1- مدیریت عمومی دکتر علاقه ‌بند ، انتشارات: روان 2-  مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: بعثت *3- مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: روان. *4- مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) ترجمه دکتر علاقه‌بند، انتشارات: امیرکبیر.

 5- رهبری ومدیریت آموزشی دکتر سید محمد میرکمالی، انتشارات: یسطرون.

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: *1- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی‌پورظهیر، انتشارات: آگاه.*2-مبانی برنامه‌ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش *3- مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف،لوی)، انتشارات: مدرسه.4- چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. 5- دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ، انتشارات: سمت*6- فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه.

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت :* 1 ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیر کبیر.*2 ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب‌زاده، انتشارات : آگاه. 3 ـ فلسفه آموزش و پرورش علی اکبر شعاری نژاد ، انتشارات : امیر کبیر. 4 ـ آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش ترجمه دکتر فریدون بازرگان (نلر) ، انتشارات : سمت.

روش‌‌ها و فنون تدریس: *1 ـ مهارت‌های آموزشی و پرورشی(روش‌‌هاو فنون تدریس)، حسن شعبانی ، انتشارات: سمت. 2 ـ  کلیات روش‌‌ها و فنون تدریس همراه با الگوهای جدید تدریس. ترجمه و تالیف امان‌الله صفوی ، انتشارات: معاصر. *3 ـ الگوهای جدید تدریس (2000)ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی(بروس جویس، مارشاویل)، انتشارات : کمال تربیت.

روان شناسی تربیتی: *1 ـ روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف، انتشارات : دوران. 2 ـ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف ، انتشارات: ویرایش. 3- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادری

نظارت و راهنمایی: *1 ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی، دکتر نیکنامی‌، انتشارات: سمت. *2 ـ مدیریت و رهبری آموزشی، نوشته کیمبل وایلز، انتشارات: مرکز آموزش مدیریت دولتی 3- نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی (جان وایلز و جوزف باندی) (2000)، انتشارات: کمال تربیت. نظارت و راهنمایی تعلیماتی: کیت اچسون و دامین گال، انتشارات: کمال تربیت، ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی

تکنولوژی آموزشی: *1 ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان، انتشارات : بشری. *2 ـ  مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر‌هاشم فردانش، انتشارات : سمت. 3 ـ  مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات : پیام نور.

تعلیم و تربیت اسلامی: *1 ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر. *2 ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری انتشارات: دانشگاه تهران. 3 ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ‌دکتر سیدعلی اکبرحسینی ، انتشارات : فرهنگ اسلامی.

آمار و روش تحقیق: *1 ـ احتمالات  و آمار کاربردی دکتر علی دلاور،  انتشارات :رشد *2 ـ روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی  دکتر علی دلاور ، انتشارات : ویرایش. *3 ـروش‌های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن‌زاده  4- روش‌های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات: رشد 5- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات: سخن.

سنجش و اندازه‌‌گیری: 1 ـ اصول روان‌سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی ، انتشارات : رشد.*2 ـ روش‌‌های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف،  انتشارات : دوران. *3 ـ اندازه گیری‌های  روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن ، انتشارات :پارسا.

زبان عمومی:    1- گرامر  زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش.  2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary)      3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading)

 

زبان تخصصی:

1- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).

2- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).

3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)

منابع مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت آموزشی : *1 ـ مدیریت آموزشی و آموزشگاهی دکتر محمدرضا بهرنگی ، انتشارات : کمال تربیت.* 2 ـ سازمان‌‌ها (سیستم‌های حقوقی (خردگرا)، حقیقی (طبیعی) و باز)، (دبلیو، ریچارد اسکات) ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات: کمال تربیت.

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: *1 ـ  مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکترعلی تقی پور، انتشارات: آگاه.*2 ـ مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش. *3 ـ مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف.لوی)،، انتتشارات مدرسه. 4ـ چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. 5 ـ دیدگاه‌های  نو در برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر فریده مشایخ ، انتشارات: سمت. *6 ـ فرایند برنامه‌ریزی آموزشی، نوشته گروه مشاوران یونسکو. ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: 1 ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری، انتشارات : امیر کبیر.2 ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب زاده، انتشارات : آگاه.

روش‌‌ها و فنون تدریس: *1 ـ الگوهای جدید تدریس (بروس جویس، مارشا ویل)ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی (2000)، انتشارات : کمال تربیت.

روان شناسی تربیتی: *1 ـ روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف، انتشارات : دوران. 2 ـ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف،  انتشارات: ویرایش. 3- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادری

نظارت و راهنمایی: *1 ـ نظارت در مدیریت (راهنمای تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی)، (جان وایلز و جوزف باندی) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات : کمال تربیت. *2 ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی (کاربرد فنون کلینیکی در نظارت، راهنمایی، کارورزی و آموزش‌‌های پیش و ضمن خدمت معلم)، (کیت اچسون و دامین گال) ترجمه دکتر محمد رضا بهرنگی، انتشارات : کمال تربیت.

تکنولوژی آموزشی: *1 ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان ، انتشارات : بشری. *2 ـ  مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر‌هاشم فردانش ، انتشارات : سمت. 3 ـ  مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات : پیام نور.

تعلیم و تربیت اسلامی: *1 ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر. *2 ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات : دانشگاه تهران. 3 ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ‌دکتر سیدعلی اکبرحسینی، انتشارات : فرهنگ اسلامی.

 

آمار و روش تحقیق: *1 ـ روش‌‌های آماری در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی ودکتر جعفر  نجفی زند، انتشارات : سخن.*2 ـ روش‌‌های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات : سخن. *3 ـ روش‌های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن زاده 4 ـاحتمالات و آمار کاربردی دکتر علی دلاور، انتشارات: رشد.5- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی  دکتر علی دلاور، انتشارات : ویرایش.

سنجش و اندازه‌‌گیری: 1 ـ اصول روان‌سنجی وروان آزمایی دکتر حسن پاشا شریفی ، انتشارات : رشد.2 ـ اندازه گیری‌های روانی و تربیتی و فن تهیه تست دکترحیدر علی هومن، انتشارات: پارسا.

زبان عمومی: زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش.

زبان تخصصی:

1- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).

2- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).

3- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)

 

لازم به ذکر است منابع مطالعاتی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند و در اولویت قرار دارند.