کاشمـَر از شهرهای جنوب غربی استان خراسان رضوی ایران است


کاشمـَر از شهرهای جنوب غربی استان خراسان رضوی ایران است و در حدود ۲۴۰ کیلومتری شهر مشهد قرار دارد.

جمعیت شهرستان ۱۴۶٬۵۳۶ نفر (برآورد ۱۳۸۵) و مرکز این شهرستان شهر کاشمر است. این شهر در حدود ۲۰۰ کیلومتری مشهد قرار دارد. از محصولات مهم این شهر میتوان به زعفران، انواع مختلف انگور، کشمش، و فرش دستباف اشاره کرد.

نام کاشمر و ترشیز در طول تاریخ دستخوش تغییرات شده‌است:

کشمر، کیشمر، کشمیر، کشمار و کاشمر

در سال ۱۳۱۳/۰۵/۰۸ ه.ش از ترشیز به کاشمر تغییر نام یافت

مشاهیر ترشیز

[ویرایش] اماکن تاریخی، آثار باستانی و گردشگری