« بسمه تعالی»

نام: احمد.     نام خانوادگی: اکبری  مذهب: شیعه       تابعیت: ایرانی  

  تلفن همراه: 09155317122 

akbari180@yahoo.com  & akbari.180@ gmail.com &  ahmadakbari180.persianblog.ir &  http://drakbariaub.ir

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی


« بسمه تعالی»

نام: احمد.     نام خانوادگی: اکبری  مذهب: شیعه       تابعیت: ایرانی  

  تلفن همراه: 09155317122 

akbari180@yahoo.com  & akbari.180@ gmail.com &  ahmadakbari180.persianblog.ir &  http://drakbariaub.ir
 

سوابق تحصیلات دانشگاهی

مقطع تحصیلی

رشتـه

دانشگاه محل تحصیل

شروع

پایان

توضیحات

کاردانی

مترجمی زبان

پیام نور کاشمر

1390

1392

-

کارشناسی

پژوهشگری علوم اجتماعی

پیام نور کاشمر

1373

تغییر رشته

یک ترم تحصیل

کارشناسی

علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

کاشان

1374

1377

در  6 ترم

کارشناسی ارشد

روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی

آزاد اسلامی واحد بیرجند

1377

تغییر رشته

یک ترم تحصیل

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

شهید باهنر کرمان

1378

1380

کسب رتبه 1

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

آزاد اسلامی واحد کاشمر

1394

1395

-

دکتری

علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت)

فردوسی مشهد

1386

1391

بسیار خوب

سوابق آموزشی:

عنوان­درس­های تدریس­­ شده در مقطع کاردانی و کارشناسی

ردیف

نام­دانشگاه­

عنوان­درس­های تدریس­­ شده

در مقطع کاردانی و کارشناسی

 

تاریـخ

نشانی مؤسسه

تلفــن

شروع

پایان

1

آزاد اسلامی-

واحد کاشمر

مدیریت آموزشی، روش تحقیق، زبان تخصصی، روش تحقیق، تحلیل محتوا

 

1381

ادامه دارد

کاشمر، بلوار سید مرتضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، آموزشکده سما

05155250545

2

پیام نور-

مرکز کاشمر

روانشناسی­تربیتی، برنامه­ریزی درسی، زبان در

روانشناسی، زبان تخصصی در مدیریت

 

1381

ادامه دارد

کاشمر، بلوار سید مرتضی، پیام نور مرکز کاشمر

05155250701

3

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن

مدیریت آموزشی، روش تحقیق، روش تدریس، زبان تخصصی،  برنامه ریزی درسی

 

1382

ادامه دارد

بردسکن، بلوار ورودی شهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن

05327226201

4

دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ شعبه کاشمر

روشها و فنون تدریس ،  فلسفه آموزش و پرورش، کلیات فلسفه، سازمان و مدیریت

 

1384

ادامه دارد

کاشمر، بلوار سید مرتضی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمر

05155250801

5

دانشگاه جامع علمی کاربردی شعبه­کاشمر

طراحی آموزشی، اصول سرپرستی، کارآفرینی

 

1384

ادامه دارد

کاشمر، بلوار سید مرتضی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر

05155250804

6

دانشگاه فردوسی مشهد

روشها و فنون تدریس،  فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامی

 

1387

1390

مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد

05118783008

7

موسسه آموزش عالی آستان قدس رضوی

روانشناسی تربیتی

 

1387

1388

مشهد، خیابان کوهسنگی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آستان قدس

05118425060

05118436660

8

مرکز آموزش عالی کاشمر

روانشناسی عمومی- دانش خانواده

 

1392

ادامه دارد

کاشمر، بلوار سید مرتضی، مرکز آموزش عالی کاشمر

05155258804

05155266413

9

دانشگاه آزاد اسلامی-

واحد علوم تحقیقات خراسان رضوی

مدیریت رفتار سازمانی، تجزیه و تحلیل سیستمها، تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته، روانشناسی یادگیری و تفکر، روش تحقیق

 

1392

ادامه دارد

نیشابور، بلوار جانبازان، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات خراسان رضوی

05142226040

10

دانشگاه آزاد اسلامی-

واحد نیشابور

اصول مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، تجزیه و تحلیل سیستمها، روش تحقیق

 

1393

ادامه دارد

نیشابور، جاده صومعه، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد نیشابور

05142621052

11

دانشگاه آزاد اسلامی-

واحد تربت حیدریه

تئوری­های مدیریت پیشرفته، مکاتب فلسفی، روش تحقیق

 

1394

ادامه دارد

تربت حیدریه، کیلومتر 6 جاده مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تربت حیدریه

05152291292

12

مجتمع آموزش عالی سلامت

روش تحقیق

 

1395

ادامه دارد

کاشمر، اول جاده مغان، خیابان بهورز

05155265404

 


عنوان­درس­های تدریس­­ شده در مقطع کارشناسی ارشد

 

ردیف

نام­دانشگاه­

عنوان­درس­های تدریس­­ شده

در مقطع کاردانی و کارشناسی

 

تاریـخ

نشانی مؤسسه

تلفــن

شروع

پایان

1

آزاد اسلامی-

واحد کاشمر

روش تحقیق پیشرفته علم النفس پیشرفته

 

1381

ادامه دارد

کاشمر، بلوار سید مرتضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، آموزشکده سما

05155250545

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن

روش تحقیق پیشرفته رفتار سازمانی پیشرفته

-         مکاتب فلسفی و آراء تربیتی- زبان تخصصی

 

1382

ادامه دارد

بردسکن، بلوار ورودی شهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن

05327226201

3

دانشگاه آزاد اسلامی-

واحد علوم تحقیقات خراسان رضوی

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

 روانشناسی یادگیری و تفکر

 

1392

ادامه دارد

نیشابور، بلوار جانبازان، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات خراسان رضوی

05142226040

4

دانشگاه آزاد اسلامی-

واحد نیشابور

اصول مدیریت، تجزیه و تحلیل سیستمها

 

1393

ادامه دارد

نیشابور، جاده صومعه، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد نیشابور

05142621052

5

دانشگاه آزاد اسلامی-

واحد تربت حیدریه

تئوری­های مدیریت پیشرفته،

 نظارت و راهنمایی تعلیماتی

 

1394

ادامه دارد

تربت حیدریه، کیلومتر 6 جاده مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تربت حیدریه

05152291292

 

عنوان­درس­های تدریس­­ شده در مقطع دکترا

ردیف

نام­دانشگاه­

عنوان­درس­های تدریس­­ شده

در مقطع کاردانی و کارشناسی

 

تاریـخ

نشانی مؤسسه

تلفــن

شروع

پایان

1

دانشگاه آزاد اسلامی-

واحد علوم تحقیقات خراسان رضوی

سیاست گذاری در آموزش و پرورش

روش تحقیق در مدیریت آموزشی

 

1392

ادامه دارد

نیشابور، بلوار جانبازان، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات خراسان رضوی

05142226040

2

دانشگاه آزاد اسلامی-

واحد نیشابور

روش تحقیق در مدیریت آموزشی

روشهای برنامه ریزی درسی

 

1393

ادامه دارد

نیشابور، جاده صومعه، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد نیشابور

05142621052

تدریس دوره ها و کارگاه ها

1

دوره تربیت فرزند

اداره تامین اجتماعی مشهد، بیمارستان فارابی، 1389-1388

2

دوره کارآفرینی

اداره تعاون شهرستان کاشمر، 1390-1389

3

دوره ضمن خدمت فرهنگیان و انجمن اولیاء و مربیان

آموزش و پرورش شهرستان خلیل آباد1384-1383و مدرسه آزادگان کاشمر1389

4

دوره تربیت مربی مهد کودک دوره تربیت (ویژه مربیان مهد)

جهاد دانشگاهی کاشمر1390

5

دوره ارتباط با مشتری(ویژه کارکنان)

اداره بهداشت و درمان شهرستان کاشمر 1391

6

دوره اخلاق حرفه ای کارگزاران (ویژه کارکنان)

فرمانداری شهرستان کاشمر 1392

7

دوره تربیت فرزند (ویژه شهروندان)

شهرداری کاشمر 1393

8

دوره تربیت مسئول فنی مهد کودک

جهاد دانشگاهی کاشمر 1393

9

کارگاه  آموزشی مدیران و تعالی سازمانی (ویژه مدیران)

اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر  1394

10

کارگاه آموزش تفکر مبتنی بر حلقه کندوکاو

اداره آموزش و پرورش شهرستان  نیشابور   1394

11

دوره بنیان های نظری ارزشیابی در آموزش عالی (ویژه اساتید)

جهاد دانشگاهی کاشمر 1394

12

دوره اصلاح روشها و فرایند انجام کار (ویژه کارکنان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر1394

13

ارتقاء کیفیت تدریس بر مبنای به کارگیری طراحی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور1394

 


سوابق اجرایی:

مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن از سال 1382 تا1384

معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن از سال 1384 تا 1386

مدیر گروه رشته های علوم انسانی  جهاد دانشگاه شعبه کاشمر شعبه کاشمر 1392 -1393

مدیر گروه علوم تربیتی رشته علوم تربیتی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ شعبه کاشمر 1390-1395

مدیر گروه علوم تربیتی رشته بهداشت مدارس و تکنولوژی آموزشی  دانشگاه جامع علمی کابردی شعبه کاشمر 1390-1395

مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (مدیریت آموزشی و آموزش ابتدایی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن از سال 1394 -ادامه دارد

عضویت در مجامع علمی

عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران از سال 1387- ادامه دارد

عضو شورای پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی  شعبه کاشمر  1391-1392

داور مقالات

داور مقالات- همایش منطقه­ای پیامبر اعظم،  1385، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

داور مقالات- چهارمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت ایران،  1392، دانشگاه فردوسی مشهد

داور مقالات- همایش ملی تغییر در برنامه درسی،  1392، دانشگاه بیرجند

داور مقالات- پنجمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت ایران،  1393، دانشگاه شهید باهنر کرمان

داور مقالات مجله علمی پژوهشی مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391- ادامه دارد

داور مقالات مجله علمی پژوهشی تفکر کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391- ادامه دارد

داور مقالات مجله علمی پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت   1392  - ادامه دارد

داور همایش ملی آموزش ابتدایی    بیرجند، دانشگاه بیرجند، 1394

شرکت در کارگاه­ها و دوره­های علمی تخصصی

گواهینامه مدیریت آموزش عالی  31/02/1384 الی 02/03/1384       بمدت 24 ساعت

کارگاهآموزشی ویژه مشاورین و مدیریان مراکز مشاوره منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی  26/04/1384 الی   27/04/1384      بمدت 16 ساعت

گواهینامه دوره روش شناسی تحقیق   28/11 1384  با درجه عالی   بمدت 40 ساعت  معادل 2 واحد و امتیاز 96

گواهینامه دوره برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس      24/11/ 1384   بمدت 24 ساعت   معادل 1واحد و امتیاز 100

گواهینامه دوره  مقاله نویسی به زبان فارسی   30/11/1384  بمدت 14 ساعت و معادل نیم واحد با امتیاز 96

آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشجویی   18/03/1387 الی 20/03/1387       بمدت 24 ساعت

گواهینامه آشنایی با نرم افزار SPSS      10/02/1387         بمدت 24 ساعت

گواهینامه دوره تافل (1)  22/03/89 بمدت 30 ساعت و معادل 2 واحد

کارگاه حلقه کندوکاو بر اساس روش دیالکتیک سقراطی   زیر نظر خانم پیلگرن از دانشگاه استکهلم سوئد   10/04/1391  بمدت 8 ساعت

آشنایی با آیین نامه­های آموزشی و پژوهشی  03/06/1391         بمدت 8 ساعت

کارگاه و هم اندیشی مشاوران مراکز علمی کاربردی.  مشهد 24 و 25 اسفند ماه 1394        بمدت 12 ساعت.    

عناوین رساله

دانشگاه کاشان

بررسی دیدگاه دانشجویان درباره عملکرد مسئولین دانشگاه

1377

پایان نامه کارشناسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

1380

پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه فردوسی مشهد

فلسفه برای کودکان (P4c): مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی

1391

پایان نامه دکتری

 


عناوین کتاب

شماره

عنوان کتاب

سال انتشار

انتشارات

1

آموزش تفکر به کودکان (نگاه انتگرال به P4c)

1393

کاشمر: نشر کشمر

2

شخصیت، شادکامی و انعطاف پذیری

1394

تهران: انتشارات دانشگاهی تی آرا

عناوین مقاله روزنامه

روزنامه همشهری  22/01/1394

 

تغییر اوقات فراغت کودکان؛ از تیله‌بازی تا تبلت بازی

1394

http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/

Khorasan-Razavi/Contents  7 مرداد 1394

ایسنا   تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۴

کودک سخت‌ترین مفاهیم فلسفی را با زبان داستان می‌فهمد

1394

http://tnews.ir/news

مقالات علمی

 1. 1.                    

دانشگاه آزاد

اسلامی واحد کاشمر

بررسی عوامل موثر بر اضطراب دانشجویان

احمد اکبری

1384

همایش منطقه ای بهداشت روان

 1. 2.                    

بنیاد حکمت صدرا

بررسی روش­های تدریس مناسب برای اجرای برنامه درسی فلسفه برای کودکان و نوجوانان(p4c)               احمد اکبری

1388

همایش ملی ملاصدرا

 1. 3.                    

دانشگاه فردوسی مشهد

تحلیلی بر برنامه درسی فلسفه برای کودکان و ویژگی­های مواد خواندنی مناسب در اجرای آن                  

احمد اکبری، طاهره جاویدی کلاته جعفرآیادی

1388

همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی

 1. 4.                    

دانشگاه فردوسی مشهد

نقش مضامین ادب در توسعه مهارتهای تفکر

احمد اکبری

1388

همایش ملی زبان شناسی

 

 1. 5.                    

بنیاد حکمت صدرا

بهار 1389

مقایسه تطبیقی روشهای پویا و خلاق با برنامه فلسفه برای کودکان  

علی خالقخواه، احمد اکبری

1389

مجله تخصصی فلسفه و کودک

سومین شماره ویژه نامه فلسفه و کودک

 1. 6.                    

انجمن فلسفه تعلیم و

تربیت ایران

رویکرد تربیت عقلانی همگانی در میراث حکیمان مسلمان و نسبت آن با برنامه درسی p4c          

  احمد اکبری، جهانگیر مسعودی

1390

دومین همایش فلسفه تعلیم و تربیت ایران (تهران)

 1. 7.                    

انجمن فلسفه تعلیم و

تربیت ایران

خاصیت ابداعی در پژوهش های فلسفی

احمد اکبری

1391

سومین همایش فلسفه تعلیم و تربیت ایران (اصفهان)

 1. 8.                    

پژوهشگاه علوم انسانی

نقدی بر رویکردهای موجود در برنامه فلسفه برای کودکان مبتنی بر نظریه انتگرال

احمد اکبری، طاهره جاویدی کلاته جعفرآیادی، بختیار شعبانی ورکی، محمد تقوی

1391

همایش حلقه کند و کاو بر اساس روش دیالکتیک سقراطی (تهران)

 1. 9.                    

دانشگاه فردوسی مشهد

رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c)

 احمد اکبری، طاهره جاویدی کلاته جعفرآیادی، بختیار شعبانی ورکی، محمد تقوی

1391

پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، سال 2, شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱

 1. 10.                 

دوره 3، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1-25

فلسفه برای کودکان (P4c): مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی

احمد اکبری، طاهره جاویدی کلاته جعفرآیادی، بختیار شعبانی ورکی، محمد تقوی

1392

پژوهشگاه علوم انسانی

دوفصلنامه علمی پژوهشی تفکر و کودک

 1. 11.                 

بنیاد حکمت صدرا

رویکردی بومی به فلسفه برای کودکان مبتنی بر نسخه­های موجود

احمد اکبری، علی خالقخواه

1392

هفدهمین همایش ملی ملاصدرا

 1. 12.                 

بنیاد حکمت صدرا

بررسی روش­ مناسب استفاده از برنامه فلسفه برای کودکان  (p4c) در ایران

احمد اکبری، زینب اجلالی، ملیحه اکبری

1392

هفدهمین همایش ملی ملاصدرا

 1. 13.                 

بنیاد حکمت صدرا

فلسفه به مثابه محتوا: توجه به ایده­ها و سوالات فلسفی در فلسفه برای کودکان

احمد اکبری، زینب اجلالی، ملیحه اکبری

1392

هفدهمین همایش ملی ملاصدرا

 1. 14.                 

دانشگاه فردوسی مشهد

هدفمندی آفرینش در فلسفه اسلامی وچالش های تربیتی آن

احمد اکبری، جهانگیر مسعودی

1392

چهارمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت ایران (مشهد)

 1. 15.                 

فصلنامه فلسفه و کودک

رویکردی بومی به فلسفه برای کودکان مبتنی بر نسخه­های موجود

احمد اکبری، علی خالقخواه

1392

فصلنامه فلسفه و کودک سال اول، شماره2 بهار 1392

 1. 16.                 

فصلنامه فلسفه و کودک

فلسفه به مثابه محتوا: توجه به ایده­ها و سوالات فلسفی در فلسفه برای کودکان   احمد اکبری، زینب اجلالی، ملیحه اکبری

1392

فصلنامه فلسفه و کودک سال اول، شماره3 پاییز 1392

 1. 17.                 

تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فهم غدیر مستلزم رویکرد کل گرایانه

احمد اکبری، زینب اجلالی، ملیحه اکبری

1392

کنگره بین المللی غدیر

 1. 18.                 

مجموعه مقالات همایش ملی تغییر در برنامه درسی

برنامه فلسفه برای کودکان (P4c) با استفاده از متون دینی

احمد اکبری، ابوالفضل غفاری

1392

همایش ملی تغییر در

برنامه درسی­ اسفند1392 دانشگاه بیرجند

 1. 19.                 

همایش ملی تغییر در برنامه درسی

گسترش برنامه درسی فلسفه برای کودکان (P4c)  و توجه به فرهنگ وابستگی آن در دانمارک.            

  احمد اکبری، محمد ایمانیان، ملیحه اکبری

1392

مجموعه مقالات همایش ملی تغییر در برنامه درسی اسفند 1392 دانشگاه بیرجند

 1. 20.                 

شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_528

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مهارت های فراشناختی با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر تربت حیدریه سال تحصیلی 91-90

جواد طبری مقدم، جهانشیر توکلی زاده، احمد اکبری، صغری اسداله زاده مهنه

1393

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 1. 21.                 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

تربیت عقلانی: داستان های قرآنی مناسب برای برنامه فلسفه برای کودکان

احمد اکبری، جواد اکبری، زینب اجلالی، ملیحه اکبری

1393

پنجمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت ایران (کرمان)

 1. 22.                 

همایش همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش

بررسی اثرات و پیامدهای استفاده از تلفن همراه در بین دانش آموزان متوسطه            هادی خیرآبادی ، احمد اکبری

1393

هشتمین همایش همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش اردیبهشت 1393

 1. 23.                 

انجمن ره آوران آموزش دانش گستر (10خردادماه 1393)

آموزش های فنی و حرفه ای و تاثیر آن در فرایند یاددهی و یادگیری

لیلا خزایی، احمد اکبری

1393

سومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت بهسازی و توسعه با آموزش

 1. 24.                 

اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی

"تاثیر چند وجهی عوامل خانواده بر عملکرد تحصیل دانش آموزان"     -

فرزانه کیوانلو، احمد اکبری

1393

اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی خردادماه 1393

 1. 25.                 

کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی

هنر، دانش و توانش به عنوان ملزومات توفیق مدیران آموزشی

محمدحسین رنگانی، احمد اکبری، تورج صادقی، حسن نودهی

1393

پوستر و چاپ در مجموعه مقالات

21 خرداد 1393

 1. 26.                 

کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

تاثیر خودشیفتگی مدیران مدرسه بر انحرافات اجتماعی دانش آموزان

-مریم نوبهاری، احمد اکبری

1393

کنفرانس ملی روانشناسی و علوم ارائه پوستر رفتاری 6 شهریور1393

 1. 27.                 

کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

بررسی مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی

-محبوبه روشندل، احمد اکبری

1393

کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری شهریورماه 1393

 1. 28.                 

دانشگاه فردوسی مشهد

فلسفه برای کودکان: رویکردهای تربیت دینی به آموزش تفکر

-احمد اکبری، جهانگیر مسعودی

1393

پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت

سال 4, شماره 2: پاییز و زمستان 1393

 1. 29.                 

کنفرانس ملی مدیریت آموزشی

بررسی تناسب  دیدگاه­های مرسوم برنامه درسی با آموزش و پرورش ایران و انتخاب رویکردی بدیع                  

 سید محمود حسینی، احمد اکبری

1393

کنفرانس ملی مدیریت آموزشی ارائه شفاهی، 27 شهریور 1393

 1. 30.                 

اولین کنگره ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی

تاثیر ارتباطات بر تعارض سازمانی

-احمد اکبری، مریم دشتیانی

1393

اولین کنگره ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی، تهران

 1. 31.                 

اولین کنگره ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی

جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان های کارآفرین

احمد اکبری، علیرضا خدادادی

1393

اولین کنگره ملی توسعه پایدار درعلوم تربیتی و روانشناسی، تهران

 1. 32.                 

اولین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

توسعه اخلاق حرفه­ای کارکنان به کمک آموزش تفکراز طریق داستان

- احمد اکبری، مجتبی پوراکبر

1393

اولین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 1. 33.                 

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

بررسی و شناخت سیستم های مدیریت یادگیری(LMS) و ارائه مدلی بدیل مبتنی بر معماری SOAP   

 - سید محمود حسینی، احمد اکبری

1393

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

 1. 34.                 

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

احمد اکبری

1393

چاپ مقاله 29 بهمن 1393

 

 1. 35.                 

فصلنامه فلسفه و کودک

بررسی روش­ مناسب استفاده از برنامه فلسفه برای کودکان  (p4c) در ایران

احمد اکبری، زینب اجلالی، ملیحه اکبری

1393

فصلنامه فلسفه و کودک سال اول، شماره 5و6 زمستان 1393

 1. 36.                 

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

تأثیر برنامه(p4c) ‏ با محتوای بومی برافزایش مهارت‌های استدلال دانش‌آموزان پسر ‏پایه ششم ابتدایی          

  احمد اکبری، سعید مسروری

1393

پوستر20 و21 اسفند 93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 1. 37.                 

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

تأثیر روش اجتماع پژوهی بر روابط بین فردی دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

- احمد اکبری، حسن عباسی

1393

پوستر20 و21 اسفند 93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 1. 38.                 

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

تأثیر روش اجتماع پژوهی بر افزایش عزت‌نفس دانش‌آموزان پسر پایه ششم ‏ابتدایی     احمد اکبری، حسن عباسی

1393

سخنرانی 20 و21 اسفند 93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 1. 39.                 

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

تأثیر داستان‌های فلسفی بر افزایش روحیه پرسش‌گری دانش‌آموزان پسر پایه ششم ‏ابتدایی          

   احمد اکبری،  مجتبی نصیری

1393

پوستر20 و21 اسفند 93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 1. 40.                 

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

تأثیر داستان‌های فلسفی بر افزایش تفکر انتقادی دانش‌آموزان پسر پایه ششم ‏ابتدایی   احمد اکبری، مجتبی نصیری

1393

سخنرانی 20 و21 اسفند 93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 1. 41.                 

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

تأثیر رویکرد فرایندی و رویکرد محتوایی آموزش تفکر بر افزایش تفکر انتقادی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی        

  احمد اکبری، حسین شریفی

1393

سخنرانی 20 و21 اسفند 93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 1. 42.                 

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

ذوالفقار یعقوبی، احمد اکبری

1393

سخنرانی 20 و21 اسفند 93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 1. 43.                 

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

تأثیر برنامه(p4c) ‏ با محتوای بومی برافزایش خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه ششم ‏ابتدایی    

    احمد اکبری، سعید مسروری

1393

سخنرانی 20 و21 اسفند 93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 1. 44.                 

اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت در هندسه قدرت نظام جهانی

شایسته گزینی مدیران باتامل بر شایستگی عمومی

محمود جاوید مهر، هدی امیری جامی، احمد اکبری

1394

تهران: خرداد ماه 1394

 1. 45.                 

Indian journal of natural science

An Investigation of the relationship between Trust in school and Organization Citizenship Behaviour among the teachers in Neishabiur

Samira Saidi & Ahmad Akbari

2015

Vol.5/ Issue 28/February 2015

 1. 46.                 

سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر سازگاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد       

  احمد اکبری، ذوالفقار یعقوبی

1393

سخنرانی 22 مرداد 1394

سالن همایش های صدا و سیما

 1. 47.                 

همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی

فلسفه برای کودکان (p4c): رویکرد تلفیقی به آموزش تفکر

(فرایند محوری و محتوا محوری)   

  احمد اکبری، رضا جهانی

1394

5 شهریور 1394- استانبول، ترکیه

 

 1. 48.                 

Trends in Life Sciences

DAMA International

An Investigation of the relationship between Trust in school and Organization Citizenship Behaviour among the teachers in Neishabiur

Samira Saidi & Ahmad Akbari

2015

Volume-4 Issue-2 (2015)

An International peer-reviewed Journal

 1. 49.                 

همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی

فرهنگ شهری در گذار از جمع­گرایی به فردگرایی

رضا جهانی، احمد اکبری

1394

5 شهریور 1394- استانبول، ترکیه

 

 1. 50.                 

Ephemera Journal

Discussing the Relation Between Principals Management and Teachers Creativity (Case Study: Faroojs Secondary Girls schools)

Mohammadi, Parviz Saeidi , Ahmad Akbari , Kazem Shirdel

2015

Acceptance : June, 2015

 1. 51.                 

 

The relationship between philosophic mind and management style of class of teachers of primary schools of kashmar town

Mohammadi, Parviz Saeidi , Ahmad Akbari , Kazem Shirdel

2015

Acceptance : June, 2015

Vol.5/ June  2015

 1. 52.                 

Procedia - Social and Behavioral Sciences 171 (2015 ) 113 – 120

Available online at www.sciencedirect.com

Academic self-efficacy: predictive role of attachment styles and

meta-cognitive skills

Jahanshir Tavakolizadeha, Javad Tabari, Ahmad Akbaric

2015

Procedia social and Behavioral Sciences

 

 1. 53.                 

مرکز همایشهای بین­المللی صدا و سیما. 26خرداد 1394

مدیریت توسعه پایدار در گرو توجه به سرمایه اجتماعی

رضا جهانی، احمد اکبری، اباذر صادقی

1394

International Conference ON Management Economic and Industrial Engineering

 1. 54.                 

دانشگاه مازندران

بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و خویشتن شناسی مدیران واحدها و مراکز دانشگاه

آزاد اسلامی خراسان رضوی      

 امیر امیری رشخوار، احمد اکبری

1394

کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی و شهریورماه 1394

 1. 55.                 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

تاثیر رویکرد محتوایی آموزش تفکر بر ذهنیت فلسفی مدیران

امیر امیری رشخوار، احمد اکبری

1394

پژوهشنامه تربیتی

شماره 40: پاییز و زمستان 1394

 1. 56.                 

Columban Journal of life Sciences

Vol. 17 No.1, 2015.

Effectiveness of outsourcing skill training of vocational branch of neyshabour education organization in academic year 2014-2015

Mehdi Meimari, Ahmad Akbari

2015

Acceptance : June, 2015

 Journal of life Sciences

 1. 57.                 

Indian journal of natural science, Vol.5 30/June/0328/2015

The relationship between philosophic min and management style of class of teachers of primary schools of kashmar town,

Reza Noorani & Ahmad Akbari (2015).

2015

Acceptance : June, 2015

 journal of natural science

 1. 58.                 

کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار

امکان‌‌سنجی استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد مشهد        

احمد اکبری، کامران روحی سعدآبادی

1394

کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار آبان 1394

 1. 59.                 

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی، ارائه شفاهی

 بررسی تاثیر داستانهای قرآنی با رویکرد محتوامحور بر کارکرد سبکهای تفکر مدیران مدارس

مصطفی ابویسانی، احمد اکبری

1394

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی، مرکز همایشهای تلاش، تهران، آذر 1394

 1. 60.                 

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی، ارائه شفاهی

 بررسی تاثیر داستانهای قرآنی با رویکرد محتوامحور بر شکل سبکهای تفکر مدیران مدارس

مصطفی ابویسانی، احمد اکبری

1394

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی، مرکز همایشهای تلاش، تهران، آذر 1394

 1. 61.                 

اولین همایش ملی آموزش و توسعه منابع انسانی  اردبیل آذر 1394

تاثیر روش اجتماع پژوهی بر خشم مربوط به مدرسه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی    

 علی اکبر رضا نژاد، احمد اکبری

1394

همایش ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

ارائه پوستر و چاپ در مجموعه مقالات

 1. 62.                 

اولین همایش ملی آموزش و توسعه منابع انسانی  اردبیل آذر 1394

تاثیر روش اجتماع پژوهی بر باورهای غیرمنطقی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی  

علی اکبر رضا نژاد، احمد اکبری

1394

همایش ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

ارائه پوستر و چاپ در مجموعه مقالات

 1. 63.                 

مرکز همایش­های تلاش، تهران.

17 بهمن 1394

تاثیر فناوری اطلاعات بر رشد حرفه­ای معلمان                                     مصطفی ابویسانی، احمد اکبری (1394).

1394

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی، تهران

 1. 64.                 

Environment Conservation Journal 16 (SE) 487-493 , 2015  ISSN 0972-3099 (Print) 2278-5124 (Online)

"Philosophy for Children (P4c): Integrated approach to teaching (process Approach and Content Approach)

Reza Jahani, Ahmad Akbari

2016

Abstracted and Indexed

Accepted: 30.10.2015

Received: 20.08.2015

Revised: 25.09.2015

 1. 65.                 

The first International Conference ON MANAGMENT and HUMANITIES, 30 November 2015 at UAE_Dubai

Electronic Learning:

teaching for thinking or teaching about thinking,

Reza Jahani & Ahmad Akbari

2016

Reza Jahani- Graduate student of Islamic Azad Unuversity-Neyshaboor Branch Ahmad Akbar- Assistant professor, Islamic Azad Unuversity-Bardaskan Branch

 1. 66.                 

2nd International  conference on modern Research's in Management, Economics & Accounting

"Effectiveness & Efficiency of Management to warranty of subscriber base method"

Reza Jahani & Ahmad Akbari

2016

Reza Jahani- Graduate student of Islamic Azad Unuversity-Neyshaboor Branch Ahmad Akbari- Assistant professor, Islamic Azad Unuversity-Bardaskan Branch

 1. 67.                 

همایش ملی آموزش ابتدایی و تجلیل از دکتر غلامحسین شکوهی

تاثیر داستان های فلسفی بر افزایش گرایش به روحیه پرسشگری دانش­آموزان پسر پایه ششم ابتدایی 

سعید مسروری، احمد اکبری

1394

همایش آموزش ابتدایی (پذیرش به صورت پوستر)

بیرجند بهمن 1394

 1. 68.                 

همایش ملی آموزش ابتدایی و تجلیل از دکتر غلامحسین شکوهی

تأثیر داستان‌های فلسفی بر افزایش تفکر انتقادی دانش‌آموزان پسر پایه ششم ‏ابتدایی   مجتبی نصیری، احمد اکبری

1394

همایش آموزش ابتدایی (پذیرش به صورت سخنرانی)   بهمن 1394

 1. 69.                 

مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

دوره1، شماره 1، زمستان 1394

ISSN: 2476-4477

تاثیر فلسفه برای کودکان به مثابه فرایند بر خودآگاهی کودکان

 (مطالعه موردی: دانش­آموزان پایه ششم منطقه جلگه­رخ)

رضا جهانی، احمد اکبری

1394

نشریه تخصصی مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی مرکز توسعه آموزش های نوین ایران. شیراز.

پذیرش: 22/12/1394

 1. 70.                 

شناسه (COI) مقاله: ICMHCONF01_244

یادگیری الکترونیکی: آموزش برای تفکر یا آموزش درباره تفکر

رضا جهانی، احمد اکبری

1394

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

 1. 71.                 

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

بررسی تأثیر فلسفه برای کودکان p4c به عنوان کل یکپارچه بر افزایش روحیه پرسشگری دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی

غلامرضا ناصری تولایی - احمد اکبری

1394

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

 

 1. 72.                 

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

بررسی تأثیر فلسفه برای کودکان p4c به عنوان کل یکپارچه بر افزایش خلاقیت دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی

غلامرضا ناصری تولایی - احمد اکبری

1394

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

 1. 73.                 

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

مدیریتی کارا واثربخش به ضمانت روش تدریس پایه مشترک

رضا جهانی - احمد اکبری

1394

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 1. 74.                 

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

فلسفه برای کودکانp4c :

مضامین فلسفی موجود در داستان های آذر یزدی مثنوی مولوی

احمد اکبری - محمد تیموری - فرزاد تیموری - آمنه قوچی

1394

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

 1. 75.                 

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

فلسفه برای کودکانp4c :  

مضامین فلسفی موجود در داستان های آذر یزدی کلیله و دمنه

محمد تیموری - احمد اکبری - فرزاد تیموری - امنه قوچی

1394

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

 

 1. 76.                 

اولین همایش مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش

آموزش تفکر به کودکان مبتنی بر مضامین ساده­سازانه فلسفی

سعید مسروری ثانی، احمد اکبری، حسن عباس زاده

1394

تربت حیدریه

20 اسفند 1394

 1. 77.                 

اولین همایش مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش

برنامه توسعه عقلانیت در دانشجویان با توجه به مولفه­های آن (عقلانیت)

سعید مسروری ثانی، احمد اکبری، زینب اجلالی

1394

تربت حیدریه

20 اسفند 1394

 1. 78.                 

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

اثربخسی برنامه p4c با رویکرد فرایندی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی    

  مرتضی اسداللهی، احمد اکبری

1394

اراده پوستر

بهمن 1394  دانشگاه فردوسی مشهد

 1. 79.                 

باتومی،گرجستان  16 خرداد 95

"THE Effect combined active and based on Cartesian doubt educational methods on creative thinking in mathematicon on high school students of Bardaskan city" 

   Ali ghanei& ahmad akbari

2016

3rd. International Conference on Modern Research MANAGEMENT, ECONOMIC & HUMANITIES

 1. 80.                 

دومین کنفرانس بین‌المللی علـوم انسـانـی،  روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی

بررسی تاثیر آموزش تفکر مبتنی بر داستان های دینی برکیفیت  زندگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دانشور نیشابور   

  محمدحسین رنگانی، احمداکبری

1395

  کد پیگیری مقاله :  BAJ-00592-AB

 1. 81.                 

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

اثربخشی برنامه p4c مبتنی بر رویکرد فرایندی بر سازکاری اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی    

مرتضی اسدالهی، احمد اکبری

1395

پذیرش بصورت پوستر

 1. 82.                 

چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان  ارائه بصورت پوستر

مدل­یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم: نقش میانجی یادگیری دریافتی

غلام­محمد عباس­نژاد، احمد اکبری

1395

14 و 15 اردیبهشت 1395   قوچان

 1. 83.                 

چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان  ارائه بصورت پوستر

فرهنگ شهری در گذار از جمع­گرایی به فردگرایی

احمد اکبری، علی اکبر ثمری، محمدرضا ابراهیمی، نرگس رسولی

1395

14 و 15 اردیبهشت 1395   قوچان

 1. 84.                 

چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان  ارائه بصورت پوستر

داستان­های قرآنی به عنوان محتوای آموزش تفکر به کودکان

احمد اکبری، محمدرضا ابراهیمی، نرگس رسولی، علی اکبر ثمری

1395

14 و 15 اردیبهشت 1395   قوچان

 1. 85.                 

چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان  ارائه بصورت پوستر

بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی مدارس

علی اسفندی، احمد اکبری

1395

14 و 15 اردیبهشت 1395   قوچان

 1. 86.                 

چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان  ارائه بصورت پوستر

تاثیر بازی­های جدی آموزشی بر تاب­آوری دانش­آموزان پایه پنجم ابتدایی

 شهرستان کاشمر      

 علی اصغر فانی، احمد اکبری

1395

14 و 15 اردیبهشت 1395   قوچان

 1. 87.                 

دومین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

عوامل فردی، خانوادگی موثر بر عملکرد تحصیلی هنرجویان هنرستان­های پسرانه شهرستان بردسکن   

 مهدی غلامی، احمد اکبری

1395

اردیبهشت  1395

 1. 88.                 

دومین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی

عوامل آموزشگاهی موثر بر عملکرد تحصیلی هنرجویان هنرستان­های پسرانه شهرستان بردسکن    

مهدی غلامی، احمد اکبری

1395

اردیبهشت 1395

 1. 89.                 

ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X,

Effect Of Process Approach( As A Research Community Approach) On Questioning spirit (case study:sixth grades girl students of Robatsang City)

Abazar Sadeghi & Ahmad Akbari

2016

International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR)

Vol-7, Special Issue4-June, 2016, pp400-406

 1. 90.                 

421 New Depost St, Los

Angeles (California), CA 90012, USA

The Effect Of P4C (Process & Content Approach) On Creativity Of The

Six Grade Students (Case Study: Sixth Grade Male Students)  

Reza Jahani & Ahmad Akbari

2016

Acceptance Letter

06/26/2016

Scinzer Journal of Accounting and Management

 1. 91.                 

ISTANBUL-TURKEY

2 June  2016

Impact on the effectiveness of the Strategic planning of human resources representative MVM (modiran) company

Ahmad Akbari & eftekhri gol

2016

The 3 International Conference on Science and Enginering

CERTIFICATE   Code: 3ices 100368

 1. 92.                 

مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر روش آموزش تلفیقی فعال و مبتنی بر شک دکارتی در درس ریاضی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر بردسکن            

علی قانعی و احمد اکبری

1395

کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت  12 خرداد 95

 1. 93.                 

محل برگزاری دانشگاه فردوسی مشهد

رابطه بین خود­شناسی با خودکنترلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

  مهدی اکبریان و احمد اکبری

1395

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد

 1. 94.                 
 

Effect Of The P4C (Philosophy For Children As A Content Approach) On Moral Gudgment Of sixth Grade Students (Case Study:Jolgeh Rokh Area)        Reza Jahani1, Hassan Nodehi2, Ahmad Akbari3

2016

Scinzer Journal of Humanities, Vol 2, Issue 1, (2016): 19-23 DOI: 10.21634/SJH.2.1.1923 ISSN 2415-1033

 1. 95.                 

paris-Farace   2016/08/31

The effect of turial stories on students development of moral character

شیما رضائیان، احمد اکبری

2016

3rd. International conference on MANAGEMENT andHUMANITES 

 1. 96.                 

13 شهریور 1395   رشت

تاثیر داستان­های بومی­شده آموزش تفکر بر باور کاذب دانش­آموزان

شیما رضائیان، احمد اکبری

1395

دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و نوآوری

 1. 97.                 
 

The effect of p4c on students moral management

mohamad taherian, ahmad akbari

2016

4th International Conference on Behavioral Science and Social Studies 

the code "BHA-00893-AB" Date : 2016-09-07

 1. 98.                 

Pacific Business Review International

The policity and benchmark from the structur of education system of Iran in the era globalization

ahmad akbari, sima navidbakhsh, Zahra pirozian and mehrdad ebrahimpour

2016

Pacific University

Impact Factor (SJIF): 4.029

ISSN: 0974-438X

 1. 99.                 

مرکز توانمند سازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه

تاثیر برنامه p4c با محتوای دینی بر تفکر تاملی دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه 7 مشهد)

محمد طاهریان، احمد اکبری

1395

کنگره مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی

 1. 100.               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

بررسی تاثیر آموزش رفتار اخلاقی بر خودکنترلی کارکنان بانک مسکن شهر تهران

مرتضی صالحی، احمد اکبری

1395

پژوهشنامه تربیتی

شماره 49: پاییز و زمستان 1395

 1. 101.               

فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دانشگاه  تاکستان - قزوین

نقش سیاست­های آموزش عالی در تحقق برنامه­های توسعه پایدار  

احمد اکبری، جواد دیهیم و مریم دهنوی

1395

فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره2، شماره3، پاییز1395صفحات 54-73

ISSN: 2476-5066  www.uctjournal.com

 1. 102.               

فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دانشگاه  تاکستان - قزوین

عوامل و ذینفعان موثر در آموزش و پرورش  

                               علیرضا مشکانی، احمد اکبری، حسین فضائلی­گاه

1395

فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره2، شماره3، پاییز1395صفحات 27-44

ISSN: 2476-5066 www. Uctjournals. com

 1. 103.               

مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری، دوره 2، شماره 2، تابستان 1395

سیاست گذاری آموزش و پرورش سنتی

احمد اکبری، منصوره بختیاری فایندری، سیما نوید بخش

1395

مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری، دوره 2، شماره 2، تابستان 1395

 1. 104.               

فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دانشگاه  تاکستان - قزوین

نقش سیاست­های آموزش عالی در تحقق برنامه­های توسعه پایدار  

مرتضی فتوحی، احمد اکبری، محمد خوب­چهره و علی­نقی معینی

1395

فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره2، شماره3، پاییز1395صفحات 74-88

ISSN: 2476-5066 www. Uctjournals. com

 1. 105.               

ISSN: 2476-3675

http: WWW.RassJOURNAL.IR

تحلیل مفهومی، تاریخچه و رویکردهای سیاستگذاری آموزشی

احمد اکبری، علی­نقی معینی، مرتضی فتوحی، محمد خوب­چهره

1395

مجله علمی رویکرده  پژوهشی در علوم اجتماعی (سال دوم) شماره 7 / پاییز 1395 / ص 120-109

 1. 106.               

ISSN: 2476-3675

http: WWW.RassJOURNAL.IR

نقد و بررسی سیاست­های شورای عالی آموزش و پرورش

حسین فضائلی گاه، احمد اکبری، علیرضا مشکانی

1395

مجله علمی رویکرده  پژوهشی در علوم اجتماعی (سال دوم) شماره 7 / پاییز 1395 / ص 34-43

 1. 107.               

Associated Editors

Monique Boucheron

University of Applied Sciences Düsseldorf, Germany

Bahnhofsplatz 13

28195 Bremen

The Relation Of Valuations As One Of The Scholastic Factors On Academic Failure (Case Study:Students Of Mashhad University of Medical Sciences)”     

 Hanieh Nosrati & Ahmad Akbari

2016

Tendenzen: Jahrbuch des Ubersee-Museums 0944/0844

Ubersee museum

15 Oct 201

 1. 108.               

فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دانشگاه  تاکستان - قزوین 179

الگوی پیشنهادی نظام مند برای سیاست گذاری آموزش و پرورش

احمد اکبری، سیما نویدبخش و منصوره بختیاری فایندری

1395

فصلنامه مدیریت و حسابداری، دوره 2، شماره 3، پاییز 1395 صفحات 172-179

ISSN: 2476-5066 www.uctjournal.com

 1. 109.               

مجله علمی-تخصصی پژوهشِ ملل

نقد و بررسی سیاست­های آموزش و پرورش و آموزش عالی

احمد اکبری، محمد قراری و علیرضا مشکانی

 

95/RNM/1-12 (73)

1395/09/13

 1. 110.               

مجله علمی تخصصی

 علوم انسانی اسلامی

واکاوی و ارزیابی استقرار برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن BSC در شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی      احمد اکبری، شیرین دانایی، محمد قراری

1395

شماره ثبت: ب/160/1010

تاریخ: 23/08/1395

دکتر احمد اکبری - استادیار دانشگاه