نوآوری یک استاد در دانشگاه

فرم درخواست نمره از استاد !

یکی از اساتید دانشگاهی  بدعت جدیدی در سیستم آموزش قرار داده و اونم اینه که

 


نوآوری یک استاد در دانشگاه

فرم درخواست نمره از استاد !

یکی از اساتید دانشگاهی بدعت جدیدی در سیستم آموزش قرار داده و اونم اینه کهاگه دانشجویی بنا به هر دلیلی ( که دلیلش اصلا برای استاد محترم مهم نیست) چند نمره ای از حد مطلوب خودش کمتر بگیره و نیاز مبرم به گرفتن چند نمره اضافی داشته باشه باید یک فرم به اسم "فرم درخواست متکدیانه نمره " رو پرکنه و خودش و یک شاهد اونو امضا و با اثر انگشت تایید کنند!