تعریف مد یریت :

هنر انجام دادن کار به و سیله دیگران است .

 

 

                                


ادامه مطلب ...